İsviçre Finansal Piyasalar Denetleme Kurumu (FINMA) ICO’lar için bir tebliğ yayınlayarak önemli noktalara dikakt çekti.

FINMA, 16 Şubat 2018 tarihinde ICO’lar ile ilgili bir tebliğ yayınladı. Tebliğ ile ilgili yapılan basın açıklamasında 6 ana başlık vurgulandı:

Her örnek kendi özel şartlarında değerlendirilmelidir.

ICO’lar, tasarlanma biçimine bağlı olarak her durumda kanun ve yönetmeliklere tabi olmayabilirler. Ancak, ICO’ların mali piyasa düzenlemelerinden potansiyel olarak etkilenebilecekleri pek çok alan bulunmaktadır.

FINMA prensip olarak tokenların hareket kabiliyeti ve fonksiyonlarına odaklanır.

Bu tebliğ ile FINMA, token olarak adlandırılan Blockchain değer birimlerini üç ana başlıkta topluyor ve bunların karışımlarının da olabileceğini vurguluyor:

  • Ödeme amaçlı (payment token)
  • Fayda amaçlı (utility token)
  • Varlık amaçlı (asset token)

Kara para aklama ve menkul kıymet düzenlemelerine odaklanma

ICO’ların kara para aklama ve menkul kıymet düzenlemelerine uyması gerekliliği ve bu nedenle kurumun öncelikli olarak bu konuya odaklanacağı vurgulanıyor.

Kanun tarafından tanımlanan aracılar olmadan, anonim olarak varlık transferine müsaade etmesi ve merkezi olmayan yapısı nedeni ile Blockchain kara para aklama konusunda yüksek riskler içeriyor.

FINMA, kara para ve menkul kıymet düzenlemeleri açısından ICO’ları üç ana başlıkta değerlendirecek:

  • Ödeme ICO’ları (Payment ICO’s)

Ödeme aracı olarak işlev gören ve aktarılabilir token üreten her ICO kara para aklama kanunlarına uymakla yükümlü olacaktır.  Ancak, FINMA bunları bir menkul kıymet olarak değerlendirmeyecektir.

  • Fayda ICO’ları (Utility ICO’s)

Belirli bir uygulama içerisinde ve bir takım dijital ödüller vermek amacı ile kullanılan tokenlar bir menkul kıymet olarak değerlendirilmemekte. Ancak üretilen tokenlar tamamen ya da kısmen bir ekonomik yatırım ya da ekonomik değer özelliği içerdiğinde bir menkul kıymet olarak değerlendirilecektir.

  • Varlık ICO’ları (Asset ICO’s)

Varlık tokenları bir menkul kıymet olarak değerlendirilecektir. Bu tokenlar menkul kıymetler kanunu ve borçlar kanunu hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Blockchain teknolojisinin yenilikçi potansiyeli

Basın açıklamasında, FINMA’nın, Blockchain teknolojisinin yenilikçi potansiyelinin farkında olduğu ve bu nedenle Federal Hükümet’in Blockchain/ICO çalışma grubunun katılımcısı ve destekçisi olduğu vurgulanıyor. Belirsizlikleri giderecek çerçevenin, bu teknolojinin İsviçre’ye sürdürülebilir ve başarılı bir şekilde uygulanmasında belirleyici bir faktör olacağı belirtiliyor.

Yatırımcılar için bilgi

ICO’ların yatırımcılar için oluşturacağı risklere bir çok kez dikkat çeken FINMA, Blockchain teknolojisi ile yapılan sözleşmelerin yasal bağlayıcılığının olup olmadığı konusunun mevcut kanunlarda belirsizliğini sürdürdüğünü belirtiyor.

Orjinal basın bültenine ve tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Bu haberin derlenmesi ve Türkçe olarak paylaşılmasını sağlayan Engin Çağlar‘a teşekkür ediyoruz. Kendisini Linkedin veya Twitter hesabı üzerinden takip edebilirsiniz.