Corlytics simli firma karmaşık finansal düzenleme bilgileri ve verilerinin takip edilerek yönetilmesini kolaylaştıran bir çözüm geliştirdi.

RegTech oldukça fazla ihtiyaç duyulan ancak çok fazla girişim ve ürün göremediğimiz bir alan. Corlytics isimli firma, regülasyonların düzenli bir indeksini oluşturarak bu indeks sayesinde bir şirketin yasal yapısı, işletmeleri, ürünleri ve denetleme süreçlerini hızlandıran bir çözüm geliştirdi.

Corlytics’in geliştirdiği çözüm FCA dahil olmak üzere birçok finansal düzenleyici kurumun kurallarının başarılı bir etiketleme yönetimi ile haritasının çıkartılmasına dayanıyor. Bu tekil kaynak sınıflandırması, yasal verilerin toplanması ve birleştirilmesi için firmaların politikalar, standart prosedürler ve kontroller dahil olmak üzere firma verilerinin bu veri tabanı ile ilişkilendirilmesini sağlıyor, böylece işletmeler hızlı bir şekülde tabi oldukları düzenlemeler ile ilişkileri ve bunlara bağlı süreçleri kolayca yönetebiliyor.

Corlytics ilgili bilgileri sınıflandırmak ve düzenlemek için yapay ve insan zekası kombinasyonunu kullanıyor. Sistem yasal düzenlemeler yenilendikçe veya değiştikçe, firmaların gözden geçirilen her yükümlülüğün farkında olması, etki değerlendirmesi yapması ve değişimi uygulaması için uyarıcı alarmlar sağlıyor.

Bu çözüm aynı zamanda değişen düzenlemelerin yasal sonuçları ve etkilerinin ölçülmesi, tahmin edilmesi ve hesaplanması için de çıktılar üretiyor.