Question Mark

Geçtiğimiz sene yayınlanan kitlesel fonlama kanunu ile alakalı bilinmesi gerekenleri Fongogo Kurucu ortağı Ali Çebi, FinTech İstanbul için kaleme aldı. İşte o makale;

5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren kitlesel fonlama kanunu kapsamında şirketlerin kitlelerden para toplamalarının önü açılmıştır. Yönetmeliğin henüz çıkmaması sebebiyle, detaylara hâkim olmasak da kanun maddelerine baktığımızda bu yasanın başta sermaye bazlı kitlesel fonlama olmak üzere kitlesel fonlamanın farklı modellerini kapsayacağını anlıyoruz (borç, ödül ve bağış).

Yurtdışı uygulamalarına paralel olarak, sermaye bazlı kitlesel fonlamanın yasal altyapısının oluşması çok olumlu bir gelişme. Örneklere baktığımızda hemen hemen her gelişmiş ülkenin kitlesel fonlama kanunu bulunmakta yada çalışma aşamasındadır. Kanun maddelerinde ülkeler arası farklılıklar olsa da belli ana hatlar ortaya çıkmaktadır. Bunlardan en önemlileri arasında platformların finansal otorite tarafından akreditasyonları, erken safha yatırımların riskleri hakkında bilgilendirme zorunluluğu, kişi başı ve şirket başı fonlama limitleri, nitelikli ve nitelikli olmayan yatırımcı ayrımını sayabiliriz. Dünyadaki örneklerde finansal otoritelerin bir yandan yatırımcıyı koruma ilkelerine sağdık kalırken diğer yandan sektörün büyüyebilmesi için belli esneklikleri gösterdiklerini görüyoruz. Bu çerçevede ülkemizde çıkacak olan kanunun da diğer ülkelerdeki regülasyonlarla paralellik göstermesini bekliyoruz.

Bir nevi dijital melek yatırımcılık olan sermaye bazlı kitlesel fonlama, birçok işlemin dijitalleşmesini sağlayarak yatırımcıya ve girişimciye ciddi imkanlar sağlamaktadır. Girişimciler aradıkları kaynaklara dijital ortamda daha fazla yatırımcıya ulaşarak hızlı şekilde ulaşabilirken, yatırımcılar daha küçük miktarlarla yatırım yaparak yatırım portföylerini çeşitlendirebilecekler. Yatırım ve yatırım sonrası işlemlerin dijital mecraya taşınması aynı zamanda hem yatırımcı hem girişimci için fon arayış maliyetlerini minimuma indirerek şirket yatırımlarının kaydileşerek transparan bir şekil almasını sağlayacak.

Kitlesel fonlama hizmeti sunacak platformların SPK tarafından akredite edilme zorunluluğu ve akreditasyonun belli kriterlere bağlı olması sektörde yer alacak platformların güvenilir ve profesyonel olmasını sağlayacaktır. Toplumun güvenini sarsmamak ve bu işi gerçek profesyonellerin yapmasını sağlamak açısından bunu olumlu değerlendiriyoruz. Diğer yandan yatırım sürecinin dijitale taşınmasının, yatırım toplama ve kapama süreçlerinin hızlı bir şekilde sonlandırılmasını sağlayıp daha fazla kurumun ve bireyin ekosistemin parçası olmasını sağlayarak pazarı daha hızlı bir şekilde büyüteceğine inanıyoruz. Bu çerçevede kitlesel fonlamaya yatırımın demokratikleşmesi diyebiliriz.

Elbette, kitlesel fonlama yasası da uygulamaya geçtikten sonra yeni düzenlemelere tabi olacaktır. Ama şu an ciddi olarak, tüm ülkelerdeki en iyi ve en kötü uygulamalar değerlendiriliyor; hatta kültürel normlara göre bile Türkiye’ye en uygun sistemin getirilmesi için Kitlesel Fonlama Derneği ile SPK ortak çalışmalar yürütüyor.

Kanunun hedefi girişimlerin yatırımlarını bölge ayrımı olmaksızın toplayabilmelerini sağlamaktır. Bu yüzden, yurtdışındaki yatırımcıların da Türkiye’deki platformlar aracılığı ile şirketlere yatırımları yapmaları arzulanmaktadır. Ancak, her ülkenin kendine ait kanunları bulunmaktadır. İngiltere’deki bir platformdan destek almanız için, İngiltere merkezli bir şirketiniz olması gerekmektedir.

Fongogo olarak, şimdiye kadar ödül ve bağış bazlı fonlamada 300 üzeri projeyi yayına alarak 90’a yakın başarılı projeye fon sağladık. 4 senelik tecrübemiz ve kitlesel fonlamayı bilen kullanıcı tabanımızla, sermaye bazlı kitlesel fonlamada önemli bir rol almayı hedefliyoruz. Girişim ekosisteminin yatırım anlamında nefes almaya çok ihtiyacı var. Fongogo olarak girişimcilere can suyu olmaya geliyoruz.

Ali Çebi – Fongogo Kurucu Ortağı