SWIFT geçtiğimiz yıllarda dağıtık defter teknolojisi (DLT) üzerinde test çalışmalarına başlamıştı. Bu sürece dair değerlendirme raporu nihayet yayınlandı.

Blockchain ve buna bağlı teknolojiler tüm dünyada bir fırtına etkisi oluştururken uluslararası para transfer sistemi SWIFT bu rüzgarın karşısında durmamış ve kendi içinde tam olarak Blockchain değil ama DLT teknolojisini kullanarak gerçek zamanlı ve düşük maliyetli para transfer çözümüne yönelik bir sistemi test etmeye başlamıştı.

Kurum nihayet gerçekleştirdiği kavram kanıtlama çalışması (PoC) raporunu herkesin erişimine açarak yayınladı.

Test sürecine 34 bankanın katıldığı ve 28 bankanın aktif şekilde kullandığı sistem SWIFT DLT Sandbox adı verilen özel yapıda test edildi. Raporda süreç için bugüne kadar gerçekleştirilen en karmaşık ve kompleks Hyperledger projesi olduğu belirtiliyor.

ISO 20022 veri modeline uygun şekilde hayata geçirilen uygulamada gerçek zamanlı transferlere öncelik verildi. SWIFT elde ettiği sonuçların bu teknolojinin finansal çözümler geliştirmek için yeterli olduğuna dair kanıt sağladığını ancak küresel ve kritik görev tabanlı çözümler için hâlâ gelişime ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Raporun en vurucu ifadesi karşımıza şöyle çıkıyor: “Artık soru DLT teknolojisinin problemlerimizi çözecek kadar olgun olup olmadığı değil, ne zaman olgunlaşacağı.”

Görünen o ki SWIFT dünyanın en karmaşık çözümlerinden birisini geliştirerek DLT teknolojisinin geleceğine inanmış durumda. Bu noktadan sonra bu konuyu rafa kaldırmalarını beklemek sadece naiflik olabilir.

Rapora bu sayfada yer alan formu doldurarak ulaşabilirsiniz.