Londra’da düzenlenen UK FinTech Week kapsamında Innovate Finance Global Summit, FinTech Investor Forum ve Eurasia FinTech Forum etkinliklerine katılan FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı izlenimlerini bir makalede topladı.

UK FinTech Week: Innovate Finance Global Summit, FinTech Investor Forum ve Eurasia FinTech Forum İzlenimlerim

UK FinTech Week olarak adlandırılan ve HM Treasury, The Financial Conduct Authority (FCA), London Stock Exchange (LSE) ve TheCityUK tarafından desteklenen etkinlikler dizisinin resmi açılışı, bu yıl Innovate Finance Global Summit (IFGS) ile başladı.

Bu yazıda, katıldığım bu zirvenin ve sonrasında London Stock Exchange Group ve TheCityUK tarafından düzenlenen ve FinTech Ekosistemini temsil etmek üzere konuşmacı olarak davet edildiğim etkinliklere ilişkin notlarımı ve gözlemlerimi paylaşmak istiyorum.

Innovate Finance Global Summit (IFGS)

Finansal teknolojiler alanında ekosistemin ilgi ile takip ettiği ve üçüncüsü düzenlenen Innovate Finance Global Summit (IFGS) 19–20 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. İngiltere 2017 yılında FinTech alanında almış olduğu 1.8 milyar dolarlık VC yatırımı ile geçen yıla göre %153’lük bir artış yakalamış ve global ölçekte en çok VC yatırımı çeken ülke olmuştur. Bu performans sadece ülkenin sahip olduğu startupların ve kurumların gücü ile değil, bu ekosistemi destekleyen tüm paydaşların ve regülasyonun yarattığı ortamın gücü ile ifade edilmektedir. Brexit sonrası yaşanan gelişmeler ve konjonktürün getirdiği yeni gündem (aynı dönemde Rusya ve Belçika ile İngiliz Hükümeti arasında yaşanan gelişmeler) her ne kadar ülke içinde bir tedirginlik ortamı yaratsa da, İngiltere Finansal Teknolojiler alanında hala bir cazibe merkezi olmayı sürdürmeye çalışmaktadır. Bunun en somut örneğini, IFGS’in bu yıl kendisini daha da büyüterek 2000’den fazla katılımcı, 180 konuşmacı, 3 etkinlik mekanı ve IFGS 2018 Campus ile katılımcılara Londra’da Square Mile dışına taşan bir deneyim de yaşatmayı amaçlayan ve gerçek bir FinTech Festival havası yaratmayı amaçlayan yapısı oluşturmuştur.

Konferans son yılların en soğuk ve karlı Londra günlerinden biri olan 19 Mart sabahı, 1440 yılında yapımı bitmiş olan ve bugüne kadar sağlam bir biçimde ayakta kalan Guildhall binasında Innovate Finance CEO’su Charlotte CROSSWELL’in açılış konuşması ile başladı. Geçmişte belediye binası olarak kullanılan ve günümüzde de “City of London Corporation”ın yönetsel merkezi (yani belediye binası) olarak kullanılan yapı Londra’nın tarihi ve finansal merkezine de evsahipliği yapmakta.

Selim Yazıcı'nın kaleminden UK FinTech Week izlenimleri

Brexit sonrası yaşanan belirsizlik ve Londra’nın global bir finans merkezi olma özelliğini yitirme ihtimali İngilizleri finansal anlamda etkileyecek gibi görünse de, global bir FinTech merkezi olma yolunda hala ciddi adımları atmaya devam ediyorlar. London Stock Exchange (LSE)’de gerçekleşen FinTech IPO’ları (TruFin, Vantiv/Worldpay, IntegraFin gibi) ve faaliyet gösteren 585 FinTech şirketinde 60.000 çalışanın bulunması bunun açık bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Selim Yazıcı'nın kaleminden UK FinTech Week izlenimleri

Crosswell konuşmasında, finansal hizmetler sektörünün her geçen gün teknolojiye daha fazla odaklandığını ve Big Data, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, InsurTech, RegTech, Blockchain ve API gibi kavramların hayatımıza girmesiyle finansal hizmetler alanında yaşanan gelişmeleri vurgulayarak, bankacılığın ve finansal hizmetler sektörünün geleceğini nasıl şekillendireceğini vurguladı.

Özellikle PSD2 ve Open Banking gibi regülasyondaki değişimlerle birlikte, bankacılık sisteminin nasıl değişeceği, konferansın odak noktasını oluşturuyordu. Konferansta basit bir içerik analizi ile öne çıkan kavramlar şunlardı: Disruption, ekosistem, müşteri odaklı bankacılık, müşteri deneyimi, siber güvenlik, regülasyonlar, geleceğin düzenleyicileri ve sektöre etkileri, Blockchain, ICO, Kripto Paralar, yatırımlar, inovasyon, kurum-startup işbirlikleri ve güven (Collaborative Economy), finansal kapsama, jeopolitik riskler ve teknolojik gelişmeye etkileri, Sandbox ve açık inovasyon ilişkisi, Brexit, yapay zeka, makine öğrenmesi, InsurTech, dijital para, finansal hizmetlerde davranış bilimlerinin yeri (Davranışsal Finans), Bölgesel FinTech Merkezleri, RegTech, dijital kimlik, yeteneğin önemi.

Tabii İngilizleri öncelikli ilgilendiren konu Brexit sonrası finans sektörünün nasıl etkileneceği ve bunun ülke ekonomisi üzerindeki etkisi olmaktaydı. Brüksel ve Londra arasında yaşanan gelişmeler sonrası birçok firma şirket genel merkezlerini Londra’dan Avrupa Birliği ve Eurozone içine taşımayı kararlaştırmıştı. Bunun en önemli örneği ise, kurulduğu tarihten beri çift merkezli bir yapı ile devam eden ve İngiltere’nin üçüncü büyük şirketi olan Unilever’in, Brexit sonrası Londra’daki genel merkezini kapatarak Rotterdam’daki genel merkezden faaliyetlerine devam etme kararı olmuştur. Finansal alanda ise, büyük finansal şirketler arasında takas işlerini yapan Euroclear’ın, holding şirketini Londra’dan Brüksel’e taşıma kararı alması, doğal olarak İngilizleri tedirgin etmektedir.

Konferansta tanıdık yüzler

Selim Yazıcı'nın kaleminden UK FinTech Week izlenimleri

Konferansta tahmin edilebileceği gibi FinTech dünyasının birçok önemli ismi konuşmacı olarak yer almaktaydı. Ancak bunlardan birkaçını bizim FinTech Ekosistemi de geçmiş yıllarda FinTech İstanbul aracılığıyla tanımıştı. Örneğin ülkemize birkaç defa gelen ve kitaplarında Türkiye’den övgü ile bahseden Chris SKINNER “FinTech Capital” oturumunda bizlerleydi. Konferans sonrası yeni kitabı “Digital Human”ı imzalayan Skinner’ın kitabında BKM Genel Müdürü Soner Canko, BKM İş Geliştirme Direktörü Özge Çelik ve FinTech İstanbul Yayın Yönetmeni Ahmet Usta’nın kotasyonları bulunmakta.

Selim Yazıcı'nın kaleminden UK FinTech Week izlenimleri

Bir diğer tanıdık yüz olan ve BKM tarafından Türkçeleştirilerek yayınlanan “Kimlik: Yeni Para” kitabı ile hatırlayacağınız David BIRCH de “ICO’s and Crypto” panelinde moderatör olarak yer almaktaydı. Türkiye’de finansal hizmetler sektörünün yakından tanıdığı Oliver BUSSMANN ise “Banking Innovation” oturumunda bankaların inovasyon konusunda yeterli derecede çalışıp çalışmadıklarını tartıştı. İyi uygulamalardan örnekler vermesi istendiğinde ise Türkiye’deki örneklere bakılmasını tavsiye etti.

Selim Yazıcı'nın kaleminden UK FinTech Week izlenimleri

Konferansta ayrıca farklı konularda sponsorlar tarafından gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarında; bankacılık, sigortacılık, ödeme sistemleri, FinTech Hub’ları, regülasyon ve inovasyon konuları ele alındı.

Konferans kapsamında Hindistan, Bahreyn, Hong Kong, Çin ve İngiliz yatırım ajansları da düzenledikleri etkinliklerde yatırım ortamlarını tanıtarak FinTech yatırımları açısından nasıl bir cazibe merkezi olduklarını vurguladılar.

Selim Yazıcı'nın kaleminden UK FinTech Week izlenimleri

FinTech startup’ları ise konferansın en renkli görüntülerini sergiliyordu. 24 startup, kendilerine verilen 6 dakikalık sürede pitch yaparak jüriyi etkilemeye ve büyük ödülü almaya çalıştılar.

FinTech Investor Forum 2018

İki gün süren konferansın ardından 21 Mart’ta iki önemli etkinlik arka arkaya düzenlendi. İlk etkinlik London Stock Exchange Group tarafından düzenlenen FinTech Investor Forum 2018 idi.

Üçüncüsü düzenlenen FinTech Investor Forum’da bu yıl tema biraz değiştirilerek, dünyada önemli birer FinTech Hub durumuna gelen Çin, İsrail, Kuzey Amerika ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 4 ülkeden FinTech startupları davet edilerek, kendilerini anlatma fırsatı verilen bir yapıya oluşturulmuş.

Forum’da İsrail’i Blender, eToro, Hibob gibi şirketler temsil ederken; Çin’i Alipay ve CodeIsTrust yöneticileri temsil etmekteydi. Kuzey Amerika panelinde ise büyüme pazarı olarak Londra’yı seçen Boku, GainX ve Taylor Wessing şirketlerinin temsilcileri bulunmaktaydı.

Selim Yazıcı'nın kaleminden UK FinTech Week izlenimleri

Türkiye Paneline ise İyzico’dan Barbaros ÖZBUĞUTU, Paraşüt’ten Sean YU ve FinTech İstanbul’u ve Türk ekosistemini temsilen ben katıldım. Ben bir açılış konuşması yaparak ülkemizdeki FinTech ekosistemini anlattım. Konuşmamda pazar yapısını, talebi, FinTech oyuncularını, yetkinliklerini, rekabeti, yatırımları, regülasyonu, fırsat ve tehditler gibi konuları değerlendirdim. Daha sonra söz alan İyzico CEO’su Barbaros, İyzico’nun hikayesini ülkemizdeki FinTech ekosistemindeki yerini anlattı. Paraşüt CEO’su Sean ise Türkiye pazarındaki şartları değerlendirdi.

Forum’da ayrıca London Stock Exchange üst düzey yöneticileri, Hazine, Teknoloji ve FinTech sektör temsilcileri de konuşmacı olarak yer aldılar.

Selim Yazıcı'nın kaleminden UK FinTech Week izlenimleri

Forum’un en önemli özelliği ise London Stock Exchange Group ve TheCityUK tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına dayanarak hazırlanan Finance for FinTech Raporu’nun da aynı gün lansmanının yapılmasıydı. Bu araştırmanın özelliği, geniş bir örnekleme dayalı olarak 8 ülkede faaliyet gösteren 400 FinTech girişimcisi ile birebir görüşmelerle gerçekleştirilmiş olmasıdır. Ancak, araştırmanın bizim açımızdan daha da önemli bir özelliği ise, örnekleme dahil edilen İngiltere, ABD, Almanya, Avusturalya, Singapur, Hong Kong ve İsrail gibi ülkelerin arasında Türkiye’nin de bulunmasıdır. Bu açıdan bakıldığında rapor, ülkemizdeki FinTech ekosisteminin uluslararası bir platformda ve bağımsız olarak değerlendirildiği bir rapor olma özelliğini taşımaktadır.

Raporda dünyada FinTech’in büyümesi, FinTech şirketlerinin büyüme kaygıları ve stratejileri, karşılaşılan zorluklar, gelecek beklentileri, finansman sıkıntıları ve regülasyon gibi konular ülke bazlı olarak ele alınmış.

Raporu şu adresten indirebilirsiniz:

http://www2.londonstockexchangegroup.com/Finance_For_Fintech

Eurasia FinTech Forum

Günün ikinci etkinliği ise TheCityUK tarafından organize edilen ve Kazakistan, Türkiye ve Rusya delegasyonlarının katılımı ile gerçekleştirilen Eurasia FinTech Forum oldu. Forum’da ülkeler kendilerini üst düzey bir delegasyonla temsil ederek, ülkelerinin FinTech girişimcilerine ve yatırımcılarına sundukları ortamı anlatmaya çalıştılar. Özellikle Kazakistan, Astana’ya yapılan yatırımlarla Orta Asya için yeni bir Finansal Teknoloji Merkezi olmayı planlamakta. Yatırımlarının sadece bina yatırımı olmadığını belirten yetkililer, regülasyon anlamında da ciddi değişiklikler yaparak FinTech şirketlerini çekmeyi planladıklarını belirttiler. Sloganları ise “Havamız soğuk olsa da, yatırım ortamımız ile sizleri ısıtacağız”.

Forumda ülkemizi temsilen Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Borsa İstanbul ve SPK temsilcileri ülkemizdeki yatırım ortamını ve bu kapsamda kendi faaliyetlerini değerlendirdikleri konuşmalar gerçekleştirdikten sonra ben de Türkiye’deki FinTech ekosistemini değerlendiren kısa bir konuşma yaptım. 

Selim Yazıcı'nın kaleminden UK FinTech Week izlenimleri

Bu Forum’da TheCityUK, London Stock Exchange Group ve Borsa İstanbul işbirliği ile UK-Turkey FinTech Working Group: Case Studies and Insightsbaşlıklı bir rapor da dağıtıldı. Raporda FinTech konusunda ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemi, ekosistemin önemi, regülasyon, İslami FinTech, öğrencilerin FinTech konusunda eğitimi, finansal okuryazarlık, finansal kapsama, açık bankacılık, ödeme sistemleri, dijital para, ICO, Kitlesel Fonlama, İnovasyon, FinTech’ler ve finansal kuruluşlar arasındaki işbirliği modelleri gibi konular İngiltere ve Türkiye örnekleri özelinde ele alınmış.

Raporu şu adresten indirebilirsiniz:

https://www.thecityuk.com/research/uk-turkey-fintech-working-group-case-studies-and-insights/

Üç Günün Değerlendirmesi

Bir muhteşem konferans ve iki güzel etkinlikle sona eren ve Türkiye FinTech Ekosistemini başarılı bir biçimde tanıttığımız Londra gezisi sonucunda İstanbul’a yeni dostluklar, işbirliği olanakları ve içinde Türkiye FinTech Ekosistemine ait verileri içeren iki adet rapor ile dönmek oldukça gurur vericiydi.

FinTech İstanbul Kurucu Ortaklağı ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Selim Yazıcı’nın bu makalesinin orjinaline Medium hesabından ulaşabilirsiniz. Ayrıca kendisinin Twitter hesabını da akip edebilirsiniz.