Birleşik Krallık yönetimi, finans sektöründe yapay zeka kullanımına yönelik bir dizi tavsiye kararı açıkladı.

Yapay zekanın farklı sektörlerde kullanımı arta dursun, finans sektörü bu alanda öncülüğü elinde bulunduruyor. FinTech alanında öncü ülkelerden biri haline gelen İngiltere’de Lordlar Kamarası, sektörün “Etik Yapay Zeka” konusunda da öne çıkması için beş maddelik tavsiye kararından oluşan bir rapor yayınladı.

Finextra’nın haberine göre Lordlar Kamarası’nın hazırladığı bu rapor, beş temel ilke etrafında şekillendirilmiş. Bu ilkeler;

  • Yapay zeka, insanlığın ortak yararı için geliştirilmelidir.
  • Yapay zeka, ahlaki değerleri dikkate almalı ve adli kurallara tabi olarak çalışmalıdır.
  • Yapay zeka, bireylerin, ailelerin ve toplulukların veri haklarını veya mahremiyetlerini azaltmak için kullanılmamalıdır.
  • Tüm vatandaşlar, zihinsel, duygusal ve ekonomik olarak yapay zeka ile gelişim sağlamak için eğitilme hakkına sahip olmalıdır.
  • İnsanlara zarar verici, yok edici ya da aldatıcı türden yetki ve güçler yapay zekanın kontrolüne bırakılmamalıdır.

Lordlar Kamarası’nın bu yaklaşımında finans sektörünün öne çıkmasında yoğun kişisel veri kullanımı yatıyor. Rapor, yapay zekanın işsizliğe olabilecek etkilerini hafifletmek için eğitime önemli yatırımlar yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte büyük teknoloji şirketlerinin veri tekeli olmasının engellenmesi gerektiğine de değiniliyor.

İngiltere’nin yapay zeka yaklaşımını da özetleyen 183 sayfalık, “AI in the UK: ready, willing and able?” başlıklı rapora bu linkten ulaşabilirsiniz.