Sigortacılıkta dijital dönüşüm hızla devam ederken, Digital Scouting bu dönüşüme öncülük eden 100 şirketi listeledi.

Dijital dönüşüm muğlak bir kavram. Şirketlerin bir teknoparkta kendilerine ofis açmaları ya da bünyelerinde bir yazılım ekibi kurmaları çoğu zaman “dijital dönüşüm” olarak adlandırılsa da, işin aslı büyük şirketlerde bile dönüşüm bazen sadece basın bültenlerinde asılı kalıyor.

Bu nedenle Digital Scouting, firmaların verdikleri bilgilerin ötesine giderek, gerçekten yapılan icraatlara göz attı ve sigortacılık sektörü özelinde dijitalleşme sürecinde en iyi adımları atan, “en iyi 100 dijital sigorta şirketini” ortaya çıkardı. Listede özellikle dijitalleşmeyi reel faydaya dönüştürmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) dikkat çekiyor.

En iyi 100 dijital sigorta şirketi

“Dijital dönüşüm sadece teknolojinin ve iş modellerinin daha modern hale getirilmesi değildir, aynı zamanda bir şirket kültürüdür.” diyen Robin Kiera, dijitalleşmenin ancak çevik çalışma yöntemlerine geçiş, daha sade hiyerarşiler ve mutlak bir şeffaflık ile mümkün olacağını savunuyor.

Örneğin sosyal medyanın çalışanlar ve müşterilerle iletişimde etkin bir kanal olarak kullanılması, iyi bir dijital sigortacılık şirketi olmanın önemli bir göstergesi. Bu nedenle Kiera’nın en iyi 100 dijital sigorta şirketi listesi, sosyal medyadaki nüfuzu baz alıyor.

Listenin tamamına göz atmak için tıklayın.