Finans dünyasında pek çok şirketin yeni teknoloji kullanımının ardında maliyetleri azaltmak bulunuyor. Ancak bu, elde edilebilecek asıl faydanın geride kalmasına yol açabiliyor.

Zaman zaman sizlerle hazırladıkları makaleleri paylaştığımız yayınlardan Financial Brand, yine etkili bir yazıyla karşımızda. Financial Brand’ın yöneticilerinden Jim Marous tarafından kaleme alınan, “Rationale For New Banking Technologies Must Move Beyond Cost Savings” başlıklı makale, bankaların teknolojik yatırım tercihlerini yeniden sorgulamaları temasıyla hazırlanmış.

Sektör temsilcilerinin dijital dönüşüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda organizasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için giderek daha fazla otomasyon kullandıklarını belirten Marous, CapGemini tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını yorumluyor.

Finansal hizmetlerde otomasyonun faydaları ve kullanımı üzerine yapılan çalışma, sektör temsilcilerinin yüzde 35’inin akıllı otomasyon teknikleri sayesinde yüzde 2 ila 5’lik büyüme yakalayabildiklerini ortaya koyuyor. Bu büyümeyi sağlayan yöntem ve teknolojiler ise şu şekilde sıralanıyor:

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA): Yüksek hacimli, tekrarlanan görevleri gerçekleştirmek için yazılımdan faydalanma.

Yapay Zeka: Problemlerin çözümü için makine öğrenmesi, doğal dil işleme (NLP), biyometri ve diğer gelişmiş teknikleri süreçlere entegre etme.

İş Süreçleri Otomasyonu (BPO): Verimliliği ve kaliteyi artırmak için süreçlerdeki akışları yeniden tasarlama.

Marous, bu üç başlığı listelerken, CapGemini araştırmasından önemli bir veri de paylaşıyor. Buna göre akıllı otomasyon teknikleri, finans sektörü şirketlerinin gelirine küresel ölçekte 512 milyar dolar eklenmesini sağlayacak.

Otomasyon birden fazla alana katkı sağlıyor

CapGemini araştırması, işletmelerin yüzde 64’ünün akıllı otomasyon yoluyla yüzde 60’ın üzerinde müşteri memnuniyeti sağladığını gösteriyor. Bu oran içinde doğrudan işlemler (yüzde 38), daha kişiselleştirilmiş hizmet sunumu (yüzde 32), daha iyi sistem kullanılabilirliği (yüzde 37) ve daha iyi ürün geliştirme (yüzde 31) olarak sıralanıyor.

Bununla birlikte Jim Marous’un dikkat çektiği bir nokta var. İşletmelerin önemli bir kısmının maliyet tasarrufunun ötesine geçmekte zorlandığını kaydeden Marous, araştırmaya katılan kurumların yarıya yakınının robotik süreç otomasyonunu belirli bir oranda benimseyebildiğine dikkat çekiyor. İşletmelerin yalnızca yüzde 19’unun biyometrik sistemlerden faydalandığını belirten Marous, konu makine öğrenmesi destekli yapay zeka olduğunda bu oranın yüzde 4’le sınırlı kaldığının altını çiziyor.

Otomasyon yalnızca büyük bankalar için değildir

Jim Marous’un makalesinde değindiği önemli konulardan biri de otomasyon teknolojilerinin sağladığı getirilerin yalnızca büyük bankalar ve finans kurumları için olmadığı. Marous, daha küçük ölçekli kimi kurumların, “bunlar büyükler için” türü bir yaklaşımla daha başından konuyu reddettiğine dikkat çekiyor. Yıllar içinde maliyetlerin öncelikli faktör olmaktan çıktığını kaydeden Marous, pilot uygulamaları tamamlamış ya da ölçeğine göre yüzde 50 veya daha üstü bir otomasyon kullanan kurumların önemli kazanımlar elde ettiğini ifade ediyor.

Bu durumun, vizyon ve asıl işe odaklanma konusunda destekleyici olduğunu belirten Marous, işletmelerin maliyet avantajının ötesine uzanan çözümler üretmesi ve kullanması gerektiğine vurgu yapıyor. Günümüzün rekabetçi pazarında tüketicilerin basit, hızlı ve yaşam kalitelerini yükselten çözümlere dair bir arayışta olduklarını kaydeden Marous, otomasyon ile gelecek faydalarla kurumların işlerini daha iyi bir şekilde yönetebileceklerine ve konsolide edebileceklerini sözlerine ekliyor.

Yazının İngilizce tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.