Dünya, dijitalleşme ve teknolojiyle bir defa daha yeni baştan dönüşüm yaşarken günümüzün en önemli konuları teknolojiyi kullanarak müşteriler için sürdürülebilir değer yaratan bir dijital dönüşüm kültürü oluşturabilmek.

Finansal hizmetler ile değer yaratmak konusu her zaman hassas olmakla beraber konuya dijitalleşme penceresinden bakmak ve doğrular ile yanlışlıkları gözlemlemek için fırsat sunuyor. Türkiye’de bankaların teknoloji ve dijitalleşmeyi kullanarak geliştirdikleri ürün ve hizmetler ile dijital çağı yakalamışlar mıdır? Daha fazlasının yapılması mümkün müdür?

İnternetin toplumsal hayata katılmasını en etkili değerlendiren sektörlerin başında gelen, mobilite çağını kaçırmayan, teknolojik ürün ve hizmetlerini sürekli olarak arttıran bankacılık sektörü oldu. Bankacılık sektörü bu yönüyle bize gösteriyor ki hizmet verilen sektör ne kadar zorlu olursa olsun, ne kadar regülasyon ağır olursa olsun ve stratejik olarak karar alma ne kadar zor olursa olsun bu engelleri aşmanın yolunu bulunabiliyor ve hizmetlerin bir üst seviyeye çekilmesi de mümkün. Bu diğer büyük sektörler için çok önemli bir örnek ve yol gösterici bir yapı oluşturuyorlar.

Teknoloji ve dijital dönüşüm hızlanırken Türkiye özelinde bankacılık büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdi. İnternet bankacılığı, mobil hizmetler, temassız ödemeler ve online krediler gibi ürün ve hizmetlerle dünya ile rekabet edebilir ve hatta bazı hizmetlerde öncü durumdalar. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık çözümleri, yeni müşteri ekleme ve anlık para transferi gibi işlemler bir çok Avrupa bankasından daha başarılı şekilde işlemektedir. Ayrıca Masak düzenlemesiyle mali suçlara yönelik sorgulamalar için hem şeffaf hem de bankalara yük getirmeyen bir süreç hakimdir.

Bankacılık sektörünün dijitalleşme konusunda daha fazlasını yapabilmesinin yolu ise fintech ve girişimcilik ekosistemini büyütmek olarak adlandırılabilir. Bankacılık sektörünün fintechler ve girişimlerle iş birliği yapması ve yatırımlarla ekosistemin yeterince büyümesine daha fazla katkı sağlamaları dijital dönüşümü tetikleyecektir ve hızlandıracaktır. Rakamlara dökmek gerekirse 2018’in ilk yarısında dünya genelinde fintech yatırımlarının rekor kırdığı bir dünyada yaşıyoruz. Öyle ki fintech yatırımları 2018’in ilk 6 ayında 57,9 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Türkiye’de ise aynı dönemde 34 işlemde 27,5 milyon dolar yatırım alan bir girişimcilik ekosistemi var.

Özellikle Api desteği başta olmak üzere bankalar bir çok konuda fintechler ile işbirliğine gitmeleri fintechlerin müşteriye ulaşmaları, ürün ve hizmetlerini arttırmaları anlamına gelecektir. Ekosistem bu duruma geldiğinde hem bankalar hem de fintechler için fayda yaratılacaktır çünkü fintechler banka müşterisinin ihtiyaçlarını anlamayı başarabilir ve harcamalarını arttırabilir. Fintechlerin rakibi bankalar değildir, bu yüzden fintechlerin büyümesi bankalara zarar vermeyecektir aksine bankaların çevik ve hızlı olmasını sağlayacaktır.

Bankacılık sektörü dijital dönüşümü deneyimlerken, ürün ve hizmetleri giderek artmasının kilit noktası fintechler ve girişimlerdir. Bankalar, fintechler ve girişimlerin beraber çalışması sonucunda müşterilerin bankalardan aldıkları hizmet ve çeşitlilik artarken; güvenlik, kolaylık, hız ve masraf konuları giderek daha iyi seviyelere ulaşabilecektir.

Techfin şirketlere oyuna dahil olmadan önce bankaların fintechler ve girişimler ile iş birliği yapmanın bir yolunu bulması gerekmekte. Türk bankacılık sektörü şu an rakiplerine göre iyi durumda olmalarına karşılık hiç tanımadıkları, bilmedikleri ve aynı sektörden olmayacak rakipleriyle yakın zamanda karşı karşıya kalacaklar. Techfin şirketlerine karşı rekabette en büyük güç sağlayıcılar şüphesiz fintechler ve girişimler olacaktır.

Türk Bankacılık sektörü ülkemiz özelinde teknoloji hızlandırıcısı olarak kabul edilebilir. Türk bankaları, dijitalleşme ve teknoloji anlamında diğer sektörlere örnek olan bir hızlandırıcı görevi görüyorlar. Özellikle farklı sektörlere oranla regülasyonu yoğun, evrak işinin fazla olduğu bankacılık sistemi kendi içinde geliştirdiği mekanizmalarla dijital dönüşüm, hızlı karar alma ve teknoloji konusunda öncülük yapıyorlar.