Credit card and padlock, 3d illustration

FinTech girişimleri için oldukça önemli olan 6493 sayılı “ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” üzerinde bazı değişiklikler yapılarak 12 Ekim 2018 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik) 12 Ekim 2018 tarihinde değişiklik yapıldı. Yönetmelik’te yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 

  • Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri Banka’dan aldığı dış hizmet aracılığı ile gerçekleştiren kuruluşların, Banka ile fatura üreten kurumlar arasında yapılacak sözleşme ile fatura üreten kurumlar adına tahsilat yapılabilmesi hususunda açıkça yetkilendirilmesi durumu ortadan kaldırılmıştır.
  • Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para faaliyet izni başvuruları sırasında BDDK tarafından, kuruluş nezdinde yönetim yapısı, personeli, teknik donanımı ve belge ve kayıt düzeni bakımından inceleme yapılacaktır.
  • Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları, sadece ödeme hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak kaydıyla döviz alım satım işlemleri, ödeme hizmetlerinin sunulması ile ilgili olan ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerini güvenli kılan ve kolaylaştıran kart saklama, kart verilerinin işlenmesi, suiistimal ve dolandırıcılık önleme gibi ödeme hizmetlerini tamamlayıcı nitelikte olan yan hizmetler ile ödeme hizmetleri ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri de verebilecektir.
  • Kuruluşlar yılsonu finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporunu 15 Mayıs tarihine kadar BDDK’ya raporlaması gerekmektedir.
  • Hizmet noktaları (Kiosk, ATM) aracılığı ile elektronik para ihraç eden kuruluşlar; alınan nakit tutarları, elektronik para kuruluşunun kullanımına hazır hale geldiğinde elektronik para koruma hesabına aktarması beş iş gününü geçemez.
  • Sadece fatura ödeme hizmetine aracılık eden kuruluşların Merkez Bankası nezdinde bir milyon Türk Lirası teminat bulundurması durumunda, ilgili teminatın en az yüzde onu tutarında değer kaybetmesi halinde kuruluşun on iş günü içinde teminatı bir milyon Türk Lirası tutarına tamamlayıp, durumu Kuruma bildirmesi zorunludur.
  • Kuruluş temsilcisinin şubesi veya acentesi olarak ödeme hizmeti sunanların 31/12/2018 tarihine kadar kuruluş ile sözleşme imzalaması zorunludur.

Yönetmelik