Cambridge Alternatif Finans Merkezi (CCAF) tarafından yayımlanan yeni bir araştırmaya göre İngiltere’nin alternatif finans pazarı 2017 yılında yüzde 35 büyüyerek 6,2 milyar pound hacme ulaştı. Her üç işlemden biri P2P ve kitle fonlama olarak gerçekleşiyor.

Araştırmaya göre 2017 yılında gerçekleşen alternatif finansman işlemlerinin 2 milyon poundluk kısmı kişiler arası krediler oldu. Önceki yıla oranla yüzde 65 artış anlamına gelen bu miktar, aynı zamanda bankalar tarafından KOBİ’lere 2017’de sağlanan toplam kredinin de yaklaşık olarak üçte birine denk geliyor. Çok değil, sadece bir yıl önce bu oran yüzde 15,3 ile sınırlıydı.

Kişiler arası finansmanda tüketici kredileri 1,4 milyar pound ile ilk sırada gelirken, ev kredisi 1,2 milyar pound ve fatura ticareti 787 milyon pound olarak gerçekleşti. Borç tabanlı menkul değerlerin 79 milyon poundla sınırlı kalması dikkat çekerken, ödül tabanlı modeller ise 2017 yılını 4 milyon gerilemeyle 44 milyon pound seviyesinde tamamladı.

Kurumsal finansman istatistiklerin bu denli artmasında önemli rol oynadı ve P2P kırılımında işletme kredileri toplamın yüzde 40’ına denk geldi. Fonların yüzde 49’unun girişim sermayesi fonları ve profesyonel yatırımcıların perakende yatırımcılarla “ortak yatırım yapması” tarafından sağlandığı, eşitliğe dayalı kitlesel fonlama “kurumsallaşma” trendine işaret ediyor.

CCAF ayrıca, İngiliz online alternatif finans platformlarından işletme maliyetlerinin ve bütçe tahsisinin bir dökümünü talep etti. Bu sonuçlara göre şirketlerin BT giderleri yüzde 15’e yaklaşırken, Ar-Ge ve satış & pazarlama faaliyetleri yüzde 14’er pay alıyor. Yasal uyumluluk ve raporlama ise harcamaların yüzde 8’ini oluşturuyor.

Cambridge Alternatif Finans Merkezi’nin yönetici direktörü Bryan Zhang, yayımlanan raporun tüketicilerin ve işletmelerin finansmana erişiminde giderek daha önemli bir rol oynayan, çeşitliliği artan, gelişmiş ve kurumsallaşmış hale gelen bir sektöre işaret ettiğini kaydetti.