Amerika’da yapılan bir Blockchain anketinin sonuçları oldukça dikkat çekici sonuçlara işaret ediyor. FOTON tarafından yapılan araştırmaya göre, Amerikalılarının yüzde 3’ü bankacılık işlemleri yaparken Blockchain kullanmaya tamamen hazır durumda.

Ankete katılım sağlayanların yüzde 34’ü Blockchain ile ilgili güven sorunları yaşarken, yüzde 63’lük kesim Blockchain’in bankacılık işlemlerinde kullanılmasını istemiyor.

FOTON’un anketi asıl olarak yüzde 34’lük kesime odaklanıyor. Bu katılımcılar Blockchain teknolojisinin farkındalar ve aslında bankacılık sektöründe kullanılması konusunda oldukça hevesliler. Yine de kararsızlar çünkü, bu teknolojinin tamamen güvenilir olmasını bekliyorlar.

Blockchain teknolojisi güvenilirliğini artırmak zorunda

Katılımcıların yüzde 63’lük bölümü ise Blockchain’in bankacılıkta kullanılmasına tamamen karşı. FOTON, yaptığı anketten elde ettiği verileri, üzerinde çalıştığı bankacılık çözümünde kullanmak istiyor.

Ripple ve R3’ün büyük bankalarla olan ortaklığa gitmiş olması, BBVA gibi bankaların Blockchain ile sektör arasındaki ilişkileri güçlendirmesi gibi gelişmeler, anket katılımcılarının Blockchain teknolojisine güven duymasına yetmemiş gibi görünüyor.
Anketin diğer bir ilginç yanı 5000 katılımcıdan 3000’inin dağıtık defter teknolojilerinin gelecekte hiçbir fayda sağlamayacağı yönünde görüş belirtmeleri oldu.

IBM’in bundan iki yıl önce yaptığı çalışma, 2019 yılında bankaların yüzde 65’inin Blockchain kullanacağını öngörüyordu. Kimi tahminler ise teknolojinin değerinin 2030 yılına kadar trilyonları bulacağını söylüyor. Blockchain şu an bu öngörüleri karşılamıyor olsa da, insanların güvenini tamamen kazanması durumunda bu oranlar büyük oranda değişecektir.