Smart Money People‘ın yaptığı araştırmaya göre mobil uygulamalar İngiltere’de bankacılık işlemleri için en çok tercih edilen yöntem haline geldi. 

2017 yılında 10,857 kişiye uygulanan ankette katılımcılara bankacılık işlemleri için hangi yöntemi kullandıkları soruldu. Buna karşılık;

%30,2  oranında uygulama

%45,2 oranında online bankacılık

%12,4 oranında bankayı arama

%12.2 oranında ise şubeye gitme

yöntemlerinin tercih edildiği ortaya çıkmıştı.

2018 yılında 13,647 kişiye yapılan aynı anketin sonuçlarında ise dikkat çekici detaylar var. Müşterilerin, bankacılık işlemleri için hangi yöntemi tercih ettiğine yönelik dağılım şöyle:

%39,0 uygulama

%38,6 online bankacılık

%11.4 bankayı arama

%11.0 şubeye gitme

Son iki yılın sonuçları karşılaştırılacak olursak bankacılık işlemleri için mobil uygulamaları tercih eden müşterilerin sayısı artarken diğer tüm segmentlerde bir düşüş yaşanmış. Öte yandan %77,6 oranında bir kesimin de bankacılık işlemleri için dijital yöntemlere başvurduğunu söylemek mümkün.

Smart Money People bu sonuçları 2018 yılında ‘challenger bank’ adını verdiğimiz sadece mobil uygulama üzerinden hizmet veren yeni nesil bankaların artmasına bağlıyor. Bankacılık uygulamaları her ne kadar geçmişte kullanışsız bir arayüze ve genellikle kısıtlı özelliklere sahip olsa da son yıllarda bu alana yönelik talebin de artmasıyla birlikte çok daha yenilikçi ve gelişmiş ürünler müşterilere sunulmaya başladı. Bu da müşterilerin bankacılık işlemleri için mobil uygulamaları daha çok tercih etmesine yol açıyor.