Visa tarafından gerçekleştirilen “Ulaşımın Geleceği” başlıklı araştırma çalışması mega şehirlerdeki ulaşım altyapısında ödeme teknolojilerinin önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Visa ve Stanford Üniversitesi iş birliği ile, 19 ülkede 19.000’den fazla kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırma çalışma, nüfus artışı ve kentsel göç bileşenlerini göz önüne alarak, mega şehirlerde, toplu taşıma ve otomobil park etme gibi alanlardaki zorlukları ele alıyor.

Bugün, nüfusu 10 milyonun üzerinde olan şehirlerin sayısı 43 ancak bu rakam 2050 yılında 51’e ulaşacka ve dünya nüfusunun yüzde 68’i şehirlerde yaşayacak. Büyüyen şehirlerde ulaşım ve otomobillerin park edilmesi bugün bile bir sorun oluştururken gelecekte bu sorun şehirler ile birlikte daha da büyüyebilir.

Visa ve Stanford üniversitenin yaptığı araştırma gösteriyor ki; Küresel olarak tüketicilerin yüzde 46’sı işe gidip gelme zamanının artmasından şikayetçi, küresel tüketicilerin yüzde 52’si toplu taşıma araçlarını kullanma deneyiminden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor ve çekiniyor, ankete katılanların yüzde 37’si önümüzdeki beş yıl içinde trafikte kaybedecekleri zamnın daha da artacağını tahmin ediyor. Aynı ankete katılanlardan Z Nesli’nin (18-25 Yaş) yüzde 42’si kendi araçlarını kullanıyor. Anket katılımcılrının yüzde 62’si kendi araçlarını kulalnırken en büyük sorunun bir park yeri bulmak olduğunu belirtirken, katılımcıların yüzde 42’si park yerlerinde ödeme yapmanın bir park yeri bulmaktan daha uzun sürdüğünü düşünüyor.

Çalışma bu problemleri göz önüne alarak bazı çözümler öneriyor;

Bağlantılı bir şehir altyapısına yatırım yapılmalı: Şehir yönetimlerinin, tüketicilerin talep ettiği teknoloji çözümler için “her zaman açık” bir veri altyapısına yatırım yapması gerekiyor. İnsanlara seyahatleri hakkında bilgi vermenin yanı sıra değişen talepleri karşılamak için şehirlere ait verilerin sürekli erişilebilir ve toplanabilir olması gerekiyor.

Kesintisiz bir ödeme deneyimi oluşturulmalı: Şehir yönetimlerinin ve şehir planlamacılarının, düşünce kuruluşları, otomotiv ve teknoloji firmaları ile Visa gibi ödeme sağlayıcılarla işbirliği yapması gerekiyor. Tek bir yolculuk giderek daha fazla araç gerektireceği için (örneğin, araba + yeraltı + bisiklet) – banliyö için temassız ulaşımdan uygulama içi ödemelere ve platformlar arasında değişen basit, düzenli bir ödeme deneyimi oluşturmak zorunlu hale geliyor.

Kişisel kimlik doğrulama, ödeme deneyimine entegre edilmeli: Şirketler ve belediyeler giderek artan oranda dijital ödemeler kullanıyor. Bu durum anlık kimlik doğrulamasını da gerektiriyor. Dijital kimliğin ekosistemdeki rolü, insanların taşımacılığı kullanma şeklindeki değişiklikleri ele almak, hem ödeme hem de kişisel kimlik doğrulamanın kolay ve kusursuz olmasını sağlamak için kritik öneme sahip.

Toplumum geneli göz önüne alınarak ticari sistemler tasarlanmalı: Ticari ekosistem tasarlanırken, ulaşım ekosistemini kullanan tüm bireyler gözetilerek bir yaklaşım ortaya konulmalı. Bankacılık hizmetlerini kullanmayan veya yeterince kullanamayan kesimler göz önüne alınarak bu hizmetlerin onlara ulaştırılması için yeni yaklaşımlar ortaya konulmalı.

İçgörü sağlamak için stratejik ortaklıklar geliştirilmeli: Şehirler, daha geniş içgörü kazandıracak, planlamaya yardımcı olacak şirketlerle ortak olmalı. Büyük Veri ve Yapay Zeka, gerçek zamanlı olarak ihtiyaçları önceden tahmin etmek için değişen eğilimler hakkındaki verileri analiz etmek ve şehirlerin geleceğini planlarken yardımcı olabilecek içgörü sağlamak için kullanılabilir.

İlgili rapora buradan ulaşılabilir.