JPMorgan Chase & Co, stajyerleri işe alırken nörobilim tabanlı video oyunlarını kullanmak istiyor. Şirketin amacı aday havuzunu odaklı bir şekilde genişleterek iş gücünün çeşitliliğini artırmak.

Banka yeni teknolojinin pilotunu pymetrics şirketiyle birlikte gerçekleştiriyor. pymetrics, oyunlar aracılığıyla şirketlerin iş başvurularını dikkat, hafıza ve özgecilik gibi sosyal, bilişsel ve davranışsal özelliklerini değerlendirmesine yardımcı olan bir girişim.

Sistem, hangi stajyerin nasıl bir işe uygun olduğunu belirlemek için adayın özelliklerini o firmanın başarılı çalışanlarının özellikleriyle kıyaslıyor. Böylelikle işe alım süreçleri geleneksel yoldan ziyade daha veri tabalı bir hale geliyor.

JPMorgan Chase’de işe alım müdürü Matt Miro, geçtiğimiz birkaç ay boyunca JPMorgan çalışanlarının pymetrics oyunlarını oynadığını söylüyor. Bu da stajyerlerin verilerinin çalışanlarla kıyaslanmasına yardımcı olacak. Mitro bu sürecin, işe alım aşamasındaki sadece bir adım olduğunu da sözlerine ekliyor.

Büyük firmalar işe alım süreçlerinde gitgide teknoloji kullanımı artırmaya başladı. Geleneksel işe alım süreçlerinin verimsizliğinden yakınan şirketler, teknolojiyi kullanarak veri bazlı işe alım yapmanın daha isabetli olacağını düşünüyorlar.

JPMorgan’ın stajyerleri için uyguladığı bu işe alım süreci ABD’de 2020’ye kadar devam edecek.