Danışmanlık, teknoloji hizmetleri ve dijital dönüşüm firması Capgemini yayınladığı Dünya FinTech Raporu 2019 (World FinTech Report 2019) ile ekosistemdeki trendleri ve stratejik değişimleri değerlendiriyor. “Açık Bankacılık” kavramını ise yeniden tanımlayarak “Açık X” (Open X) kavramını getiriyor.

Capgemini Efma tarafından yayınlanan Dünya FinTech Raporu (World FinTech Report – WFTR) 2019, Açık Bankacılığın henüz vadedilen topraklara ulaşmamasına rağmen, finansal hizmetler sektörünün yeni bir inovasyon aşamasına girdiğinin altını çiziyor ve “Açık X” kavramını sunuyor. Rapor, bankaların ve diğer finansal hizmetler ekosistem oyuncularının bu yeni kavrama göre plan yapmaya başlaması ve iş modellerini geliştirmesi gerektiğini savunuyor.

WFTR 2019 iki farklı alanda zorlukların olduğunu tespit ediyor: FinTech’ler operasyonlarını ölçeklendirmek için zorlanıyorlar ve bankalar FinTech işbirliği konusunda yeterince hızlı yol alamıyorlar. Endüstri oyuncularının, API standardizasyonu ve veri paylaşılmasını daha etkin kullanması gerekiyor. Ekosistem oyuncularının Açık Bankacılığın ötesine geçerek “Açık X’e” doğru bir adım atması gerekiyor. “Açık X” dönemi, her oyuncu için kesintisiz bir veri ve hizmet alışverişi sağlayarak, müşteri deneyimini iyileştirecek ve ürün yeniliğini hızlandıracak entegre bir pazar yaratmayı hedefliyor.

Raporun temel bulguları şu şekilde listeleniyor:

 • “Açık X” endüstri normlarını ve varsayımlarını değiştirecek
 • “Açık X’in” ortaya çıkışı dört temel kuvvet tarafından yönlendiriliyor:
  • Ürünlere odaklanmaktan ziyade müşteri deneyimine odaklanmak
  • Verilerin kritik varlık olarak evrimi
  • Sahiplenmekten ziyade paylaşımlı erişimi kolaylaştırmaya geçiş
  • Yeni çözümler satın almak ya da inşa etmek yerine yenilikçiliğe ortak olmak

API’ler kritik Açık X için katalizör olacak

Üçüncü tarafların banka sistemlerine ve verilere kontrollü bir ortamda erişmelerine izin veren API’ler, Açık X pazarını yaratmada katalizör olacak. Endüstride müşteri verileri zaten geniş ölçüde paylaşılmakta ve kullanılmaktadır ancak standartlaştırılmış API’ler yaygın değildir. Gereksinimler ve düzenlemeler karmaşık olsa da standardizasyon; sahtekarlığı azaltmaya, birlikte çalışabilirliği arttırmaya, pazar hızını yükseltmeye ve ölçeklenebilirliği genişletmeye yardımcı olacak.

Gizlilik, güvenlik ve işbirliği endişeleri ilerlemeyi yavaşlatabilir

Bankalar ve FinTech’ler işbirliğinin önemini anladıklarını söylerken, mahremiyet ve güvenlik konusundaki endişeleri en üst düzeyde kalmaya devam ediyor. Açık Bankacılık ile ilgili endişeler sorulduğunda, bankaların büyük çoğunluğu veri güvenliği (%76), müşteri gizliliği (%76) ve müşteri verilerinin kontrolünün kaybı (%63) olarak tanımlıyor. FinTech’ler, Açık Bankacılık konusunda daha iyimserler, ancak %50’si güvenlik ve gizlilik konusundaki endişelerini ve %38’i müşteri verilerinin kontrolünü kaybettiği yönündeki endişelerini dile getiriyor.

Açık X katılımcılarının stratejik, uzmanlık temelli rolleri seçmesi gerekecek

Açık X pazarında, bankaların önce entegre (geleneksel) modellerini geliştirmeleri ve ardından uzmanlık gücüne sahip alanlara odaklanmaları gerekecek. WFTR 2019, Açık X’in bir parçası olarak ortaya çıkması beklenen üç stratejik rolü tanımlıyor:

 • Tedarikçiler ürün ve hizmetleri geliştirecek;
 • Aracılar, pazardaki ürün ve hizmetleri bir araya getirecek ve müşteri ilişkileri çerçevesinde iç kanallar aracılığıyla dağıtacak;
 • Orkestratörler, ortak etkileşimlerini kolaylaştıracak pazar birleştiricileti ve koordinatörleri olarak görev yapacaklar.

İlgili rapora buradan ulaşabilirsiniz.