Küresel danışmanlık ve denetim firması EY, Küresel FinTech Benimseme Raporu’nu (Global FinTech Adoption Index) yayınlandı. Raporda Türkiye yer almazken sunulan veriler çarpıcı bulgular içeriyor.

EY tarafından yeni yayınlanan bir rapor çalışma, 4 Şubat 2019 ve 11 Mart 2019 tarihleri arasında, 27 pazarda – Arjantin, Avustralya, Belçika ve Lüksemburg (tek pazar olarak kabul edilir), Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Peru, Rusya, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD’den 27.000’den fazla katılımcı ile çevrimiçi yapılan röportaja dayanarak hazırlanmış. Araştırmada maalesef Türkiye yer almıyor.

Katılımcıların düzenli bir FinTech kullanıcısı, son altı ay içinde iki veya daha fazla FinTech servisi kullanması şart koşulmuş.

EY Global FinTech Adoption Index’e göre tüketiciler arasında FinTech kullanımı, son 18 ayda neredeyse iki katına çıktı ve benimseme oranı beklenenden daha hızlı artıyor. Küresel olarak, 27 pazardaki dijital olarak aktif tüketicilerin %64’ü FinTech kullanıyor ve farkındalık daha da artıyor.

EY LLP ve EY Amerika FinTech Lideri Matt Hatch, “FinTech organizasyonları artık kural bozucu değil ve sofistike rakipler haline geldi” diyor ve ekliyor; “FinTech şirketleri, geleneksel ortaklıkları değiştiren ekosistemler oluşturuyorlar. Finansal kökeni olmayan şirketler dahi ekosisteme gireriyor. Daha şeffaf ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak için teknoloji ve inovasyonun daha fazla kullanılarak bu eğilimin hız kazanmasını bekliyoruz.”

Araştırmaya göre KOBİ’ler, tüketicilere kıyasla FinTech benimseme yolculuğunda daha geride kaldılar. KOBİ’lerin yüzde 25 civarında görülen FinTech benimseme oranına rağmen KOBİ’lerin yenilikçi servisleri kullanmanın eşiğinde olduğunu ve kısa sürede bu oranın %25’ten %64’e yükselebieceği öngörülüyor.

Araştırma, FinTech’in benimsenmesinde güvencenin büyük bir rol oynadığını ve FinTech servislerini kullanmayanların geleneksel finansal hizmetlerde kalmayı tercih ettiklerini, çünkü geleneksel yapılara daha fazla güvendiklerini gösteriyor. Birçok FinTech servisi, benimseme konusunda bir engel oluşturabilecek veri paylaşımına dayanıyor. FinTech kullanıcılarının neredeyse yarısı (%46) ürün veya hizmetlerde daha iyi teklifler sunulursa finansal verilerini diğer FinTech kuruluşlarıyla paylaşma konusunda rahatt olduklarını belirtirken, dörtte birinden azı (%23) finansal olmayan şirketlerle de veri paylaşacaklarını belirtiyor. Bu güven açığı, finansal kuruluşlar ve FinTech’ler için büyük bir fırsat yaratıyor, çünkü katılımcıların %31’i veri paylaşmaya istekli olduklarını belirtiyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.