FinTech kanaat önderlerinden Chris Skinner kişisel blogu The Finanser’da FinTech kavramını, 2005 yılından itibaren başlayarak 2027 yılına dek sürecek beş farklı döneme ayırıyor.

Buna göre;

· Parçalanma (2005–2014)

· Tartışma (2014–2017)

· İş Birliği (2017–2022)

· Bütünleşme (2022–2027)

· Yenilenme (2027+)

Buna göre ilk 12 sene finansal kurumlar ve fintekler arasında yeni gelene karşı bir tepki, kendine yer bulma, birbirini anlamaya çalışma ve yavaş yavaş alışma dönemleri ile geçmiş. İçinde bulunduğumuz üçünü dönem ise artık birlikte iş yapmanın kaçınılmaz olduğu ve karşılıklı maksimum faydanın nasıl sağlanabileceğine ilişkin denemeler ile geçmekte.

Önümüzde ise finans dünyasını bekleyen iki dönem var. Bunlardan “Bütünleşme” dönemine aslında beşinci ve son faz için bir hazırlık dönemi diyebiliriz. Yani açık bankacılık ve API’ların geliştirildiği, benimsendiği yeni iş modellerinin oluşmaya başladığı bir “Bütünleşme” süreci geçireceğiz. Bu dönemin sonunda, yani 2027 itibariyle, ise tamamen açık platformalara geçiş tamamlanacak ve böylelikle finansal kurumlar, fintekler ve BigTech’ler tamamen bütünleşecek ve böylelikle açık bir ağ üzerinde gerçek zamanlı, görünmez, basit finansal işlemler hayatımızın gerçeği olacak.

Chris Skinner’ın çizdiği tabloyu ilk defa duyduğunuzu hiç sanmıyorum geleceğin açık bankacılıkta olacağı aşikar. Avrupa PSD2 ile bunun altyapılarını zorla da olsa yaptırmaya başladı. Buna rağmen hala karşılaştıkları pek çok zorluk, belirsizlik var.

Ülkemizde ise açık bankacılık hemen hemen tüm bankaların gündeminde hatta açtıkları portaller ile bu konuda önemli adımlar atıyorlar. Bankalar ve fintekler arasında önemli işbirlikeleri görmeye başladık. Tabii tüm bunlar henüz başlangıç aşamasında örneğin dönüp bu konuda çalışan finteklere şimdiye kadar karşılaştığınız en büyük problem ne dendiğinde çok temel bir sorundan bahsediyorlar; kurum içerisinde doğru kişiye ulaşamamak…

Açık bankacılık API ile belirli servislere erişim sağlamanın çok ötesinde büyük bir değişim gerektiriyor. Aynen dijitalleşmenin sadece mevcut süreçlerin kağıt ortamından dijital ortama taşınmasından ibaret olmadığı gibi açık bankacılık da API paylaşımının ötesinde kurum içinde çok büyük bir değişiklik gerektiriyor. Ancak organizasyonel değişiklikten yeni iş modelleri, yeni iş yapış biçimleri, alt yapı değişikliği gibi büyük bir kültürel dönüşüm ile geleceğe hazır olabiliriz.


Özge Çelik – Medium