Accenture tarafından hazırlanan yeni bir rapor dijital varlıkların gelişimini, blockchain altyapısında oluşturulan tokenize yapıların finansal servislere etkisini ele alıyor.

Accenture İş Stratejileri ve Dijital Dönüşümden sorumlu kıdemli yönetici Alfons Rensmann’ın Linkedin hesabında paylaştığı yeni Accenture raporu dijital varlıkları finansal servisler açısından ele alıyor.

Rapor her ne kadar İsviçre özelinde hazırlanmış olsa da konunun kapsayıcılığı çerçevesinde içerdiği bilgiler genel olarak değerlendirilmeye müsait ve bizlere yeni bakış açıları kazandırıyor.

Raporda blockchain teknolojisinin sermaye piyasalarında, iki ana kullanım alanı olduğuna dikkat çekiliyor. Bunlardan ilki süreç iyileştirmeleri ve farklı taraflar arasında daha etkin bir şekilde bilgi paylaşımı için DLT (dağıtık defter) tabanlı çözümlerin kullanılması. Bu alanlara örnek olarak ticaret finansmanı, KYC veya kurumsal kayıtlar örnek verilmiş. İkincisi ise dağıtık bir defter kullanarak tokenize şekilde varlıkların dijitalleştirilmesi ve yeni dijital varlıkların oluşturulması. Özellikle bu seçenek yeni bir evren olarak ifade ediliyor.

Raporun detaylarında ise, yukarıda belirtilen çerçevede, aşağıdaki başlıklar ele alınıyor:

• Tokenize varlıkları anlamak ve sınıflandırmak
• Pazar büyüklüğü ve pazar potansiyeli hakkında tahminler
• En belirgin iş fırsatlarından bazılarını tanımak ve tanımlamak
• Beklenen düzenleyici gelişmeleri
• Belirlenmiş para birimlerini perspektife almak
• Önümüzdeki temel zorlukların bazılarını ele almak
• İsviçre finans merkezinin rekabet edebilirliğinin artırılmasına ilişkin öneriler

İlgili raporu Accenture sitesinde bulamadığımız için bu sayfalarda detaylı şekilde paylaşamıyoruz ancak Alfons Rensmann’ın Linkedin hesabında üzerinde yaptığı paylaşım ile rapora ulaşılabilir ve indirilebilir.