Danışmanlık, teknoloji hizmetleri ve dijital dönüşüm firması Capgemini yayınladığı Dünya InsurTech Raporu 2019 (World InsurTech Report 2019) ile ekosistemdeki trendleri ve stratejik değişimleri değerlendiriyor.

Capgemini ve Efma tarafından yayınlanan Dünya InsurTech Raporu’na göre sigorta endüstrisi, artan müşteri beklentilerini karşılamak için InsurTech’ler ile etkili işbirliğinin gerekli olduğu yapısal bir değişimle karşı karşıya.

Rapor, yeni müşteri odaklı deneyimlerin, yapılandırılmış bir InsurTech seçiminin ve ortak bir pazara girmenin temeline dayanan yeni bir sigorta ekosistemini ana hatlarıyla açıklıyor.

Raporda endüstrinin 4 farklı şekilde gelişmekte olduğu belirtiliyor:

  • Ürün odağından müşteri deneyimine geçiş: Sigortacıların ve InsurTech’lerin yüzde 70’i müşteriler için bütünsel risk çözümlerine odaklanmanın gelecekte bir devlet sigortası pazarı yaratmada kritik öneme sahip olduğunu söylüyor
  • Kritik bir varlık olarak verilerin evrimi: Sigortacıların ve InsurTech’lerin yüzde 70’inden fazlası, gelişmiş veri yönetimi yeteneklerinin kritik olduğunu söylüyor.
  • Varlık sahipliğinden paylaşım ekonomisine geçiş: Sigortacıların ve InsurTech’lerin yüzde 35’inden fazlası, varlıkların ortak mülkiyeti üzerine odaklanmanın oldukça önemli olduğunu fark etmiş durumdalar.
  • Geleneksel “Yap veya Satın Al” yaklaşımı konusunda uzmanlarla ortaklıklar: Hem sigorta şirketleri hem de InsurTech’ler, sağlık hizmeti sağlayıcıları, seyahat, ulaşım ve konaklama alanından oyuncular gibi diğer sektörlerle işbirliği yapmak için son derece istekliler.

Sigortacılar bu temel kaymaların önemini idrak ederken, beklentiler ve mevcut dijital girişimler arasında önemli bir boşluk var. Örneğin, sigorta şirketlerinin yüzde 79’u gelişmiş veri yönetimi yeteneklerinin önemli olduğunu söylüyor, ancak sadece yüzde 37’sinin somut bir dijital dönüşüm stratejisi var. Benzer şekilde, üçte birinden fazlası (yüzde 37), söz konusu varlıkların ortak mülkiyetinin kritik önem taşıdığını söylerken yalnızca yüzde 11’inin diğer endüstri oyuncularıyla ortak olmak için açık mimariden yararlandığını beliriliyor.

İlgili raporun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.