KOBİ kredileri en az ilk uygarlık kadar eski. Aradan geçen zaman zarfında neler değişti?

Geleneksel kredilerin geçmişi, bu alandaki modern türevlerine benzer uygulamaları gözlemlediğiniz Mezopotamya’ya ait ve 3.000 yıllık geçmişe sahip.

Wlliam Goetzmann’ın “Money Changes Everything: How Finance Made Civilization Possible” (Para Her Şeyi Değiştiriyor: Finans Uygarlığı Nasıl Mümkün Oldu?) adlı kitabına göre bu eski kayıtlar, Mezopotamya’nın Ur şehrinde bir ekmek distribütörü olan Dumuzi-gamil’e ait bir krediyi hakkında bize bilgi veriyor.

Dumuzi-gamil ve ortağı, bankacı gibi davranan Shumi-abum’dan 500 gram gümüş ödünç aldı. Dumuzi-gamil, tapınağı tedarik eden kurumsal fırınları işleterek bölge içinde önde gelen bir ekmek distribütörü oldu. Aslında, bir tablet onu “Krala tahıl tedarikçisi” olarak tanımlıyor.

Bu erken dönem işadamı yıllık yüzde 3,78 oranında faiz ödedi. Bazı meslektaşları ise o kadar şanslı değildi. Balıkçının ve çiftçilerin diğer gümüş kredileri, bir ay boyunca yüzde 20’ye varan faiz oranlarında olduğuna dair belgelere sahibiz.

3.000 yıl önce bile, ticari faaliyetlerin yapısı tüccarın işletmeyi finanse etmek için kullanabileceği sermayeyi gerektiriyordu ve sermayenin sahibi bu kaynakların kullanımı için bir geri dönüş bekliyordu. Dikkat çekici bir şekilde bu ilk sözleşme ilişkisi, hala küçük işletmeler ve kredi verenler arasındaki düzenlemelerin temelini oluşturuyor.

Yüzyıllar boyunca, para, bankalar, vadeli krediler ve kredi limitleri gibi geleneksel kredi ürünlerinin kurulmasıyla, bu düzenlemelerin birçok tarafı gelişti. Ancak özünde, küçük işletmelerin sermayeye olan ihtiyaçları değişmedi.

Yakın zamana kadar, küçük işletme sermayesi için modern pazar, uygun olmasa da, yeterince işliyordu.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyük ve küçük bankalar, işletme sermayesi ve genişleme yatırımları için küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış çeşitli kredi ürünleri ve ilişki faaliyetleri sağladılar. 20. yüzyılın büyük bir kısmında ise küçük işletme kredileri oldukça az yenilik gördü.

Müşteri deneyimi yavaş ve kağıt odaklıydı. Ancak piyasa değişim için baskıyı hissediyordu.

Görüldüğü gibi, 2008 mali krizi ve yeni FinTech rakiplerinin piyasaya girmesi, küçük işletme kredilerinde yeni bir inovasyon döngüsünü harekete geçiren ilk yumruklardı.

Girişimciler, teknolojinin geleneksel KOBİ kredilerindeki sorunlu süreci değiştirebileceğini ve yeni bir inovasyon çağı doğduğunu bizlere gösterdi. Bu da bir dizi soruyu beraberinde getirdi: Geleceğin KOBİ kredi ortamı neye benzeyecek? Teknoloji, yeni ürünlerin ve faaliyetlerin ortaya çıkmasını nasıl sağlayacak? Kredi daha yaygın olacak mı? Daha küçük işletmeler daha iyi durumda olacak mı yoksa birçoğu kötü oyunculardan mı yararlanacak? Küçük işletme ihtiyaçlarının temelleri ve araştırdığımız borç verme piyasalarındaki değişiklikler göz önüne alındığında, gelecekte tam olarak ne farklı olacak – ve aynı kalacak ne olacak?

Kredi verenlerin ve kredi alanların çok daha iyi ve daha şeffaf bilgilere sahip olduğu, krediler için arz ve talebi karşılayan aktif ve akıcı bir pazarın olduğu gelecekteki bir durumu hayal edelim. Küçük işletme kredileri için daha mükemmel bir pazarın faydaları neler olabilir ve hangi riskler ve belirsizlikler işleyişini baltalayabilir?

Daha iyi eşleşme

Bu pazarda, büyük veri ve yapay zeka merkezi bir rol oynayacak ve kredi verenlerin, küçük işletme borçlularının başarılı olup olmayacağına karar vermesine yardımcı olacak.

Hangi işletmenin kredi riskinin düşük olduğu konusunda netliğe sahip olan kredi sağlayıcılar, geri ödeyemeyenlere daha fazla borç vermekten kaçınırlar; bu da kredi borçlularına daha düşük maliyetle kredi vermelerine imkan tanır.

Doldurulan boşluklar

Mükemmel bilgiye sahip bir pazarda, kredi kriterlerini karşılayan herhangi bir borçlu için krediye erişimde bir boşluk olmayacaktır. Sonuç: Daha itibarlı işletmelere fon sağlanacak; özellikle daha önce sermayeye erişimi olmayan küçük bir dolarlık parayı isteyenler, işletmek için ihtiyaç duydukları ekipmanı satın alabilirler. Otomatik işlemlerin düşük maliyetleri, bu küçük kredilerin bile karlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlayacaktır.

Tabii ki, gerçekte, mükemmel veya eksiksiz bilginin mevcut olması olası değildir. Hiçbir veri kaynağı, işletme başarısında kritik bir faktör olabilecek küçük işletme sahibinin girişimcilik yeteneğini yakalayamaz.

Bu noktada teknoloji, kredi verenlerin daha fazla kredi alabilen borçlular bulmasına yardımcı olacak gibi görünüyor. Kullanıcı deneyimi sürtünmesindeki azalma ise borçluların arama maliyetlerini düşürmeli ve kredi bulmalarını kolaylaştırmalıdır.

Düşük arama maliyetleri

Mükemmel bir küçük işletme kredi piyasası daha iyi bir müşteri deneyimi sunacaktır. Uygulama programlama arabirimleri (API’ler) aracılığıyla otomatik veri erişimiyle desteklenen, kısa ve doldurması kolay olan uygulamalar görmüştük.

Bir uygulamaya 25 saat harcayan küçük işletmeler artık tamamen dijital bir deneyim sunarak ve neredeyse anında yanıt politikasıyla çalışıyorlar. Süre taahhüdü ve süresi nedeniyle caydırılan küçük işletmeler için geleceğin yeni kredi verme piyasaları daha açık, şeffaf ve kullanışlı olacaktır.

Şeffaflık ve seçim

Tam şeffaflık ve seçim ile karşılaştırmalı alışveriş gelecekteki küçük işletme kredi piyasasının bir parçası olacak. Borçlular, kredi seçeneklerinin maliyetlerini, faydalarını ve risklerini anlayabilecek.

Bu hikayenin kişisel kredi kartı alanında oynadığını zaten görmüştük. 1990’larda, neredeyse tüm kredi kartı teklifleri posta yoluyla tüketicilere geldi veya banka şubelerinde bulunabilir durumdaydı. Daha sonra, 2000’li yılların başında bankalar, çevrimiçi olarak ürünler sunmaya başladı ve bu da tüketicilerin evlerinin konforundan alışveriş yapmalarını ve karşılaştırmalarını sağladı.

Şimdi, CreditCards.com, Credit Karma ve NerdWallet gibi alışveriş siteleri, tüketicilerin fiyatları karşılaştırmasını ve bankada çevrimiçi alışveriş yapmasını sağlayan birleşmiş hizmetler sunuyorlar.

Küçük işletme kredisi ürünleri daha karmaşık olsa da, Fundera ve Lendio gibi karşılaştırma pazarları zaten mevcut ve işlevselliği artıyor. Bu yeni ortamda, kredi sağlayıcılarının karşılaştığı soru, QED Yatırımcılarından Frank Rotman’ın da söylediği gibi, “Kusursuz bilgiyle donanmış rasyonel bir tüketici ürününüzü seçer mi?


Karen G. Mills’in Fintech, Small Business & The American Dream adlı kitabından alıntıdır.

KaynakAmerican Banker