Küresel bankacılık düzenleyicileri Google, Amazon ve Apple gibi Big Tech şirketlerinin finansal hizmetler alanına girmesinin çeşitli istikrar riskleri oluşturduğunu ve bu şirketlere yönelik yeni yasalar getirilebileceğini söylüyor.

Finansal İstikrar Kurulu’nun (FSB) raporunda Big Tech firmalarının finansal hizmetler alanına girmesinin birçok faydasının olduğu kabul ediliyor. Ancak bunun yanı sıra finansal istikrar için büyük bir risk oluşturabilecekleri de belirtiliyor.

Kurulu endişelendiren en önemli nokta ise Big Tech’lerin elindeki sınırsız kaynak ve sahip oldukları müşteri verileri. Bu nedenle büyük teknoloji firmaları, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla finansal hizmetler müşterileriyle ilgili bilgileri bankalar ve finansal teknoloji firmalarıyla paylaşmak zorunda kalabilir.

FSB’nin açıklamasında konuyla ilgili olarak: “Big Tech firmalarının müşteri verilerini kullanma becerisi, yetkililerin finansal hizmet sunumunda yer alan çeşitli aktörler arasında veri hareketliliğini teşvik etme potansiyeline sahip olup olmayacağı sorusunu gündeme getirmektedir. Bunu yapmak, rekabeti teşvik etmeye ve piyasa katılımcıları arasında eşit bir oyun alanı sağlanmasına yardımcı olabilir.” ifadelerini yer alıyor.

FSB ayrıca, yasal düzenleme standartlarının daha fazla değerlendirilerek bilgi paylaşımı ve bulut sağlayıcılar arasında birlikte çalışabilirliğin gerekebileceğini söylüyor.

KaynakReuters