Küresel sigorta endüstrisi, ABD-Çin ticaret savaşı, Brexit’ten ve keskin bir küresel büyüme yavaşlamasından kaynaklanabilecek riskler ve bazı makroekonomik rüzgârlara rağmen kendini mütevazı ama sağlam bir zeminde tutuyor.

2018’deki büyüme eğilimleri bölgesel olarak farklıydı ve genel olarak endüstri makroekonomik büyüme seviyelerinin altında seyretti. Piyasadaki aşırı kapasite, aracılık karlılığını azaltmaya devam edecek. Düşük faiz oranları ise 2020’ye doğru yatırım getirilerini sınırlandıracak.

Diğer taraftan yıkıcı teknolojilerle birlikte InsurTech kavramı hızla gelişerek sigorta sektörünü dönüştürmeye devam edecek.

Accenture’dan Cansen Ergun ve Xavier Anglada tarafından kaleme alınan makale, dünya genelinde bozulma seviyesinin attığını ve altı yıl “savunmasız” olarak sınıflandırıldıktan sonra sigorta sektörünün yenilik için bekle ve gör yaklaşım göze alamayacağı ‘değişken’ bir çembere taşındığını söylüyor.

Araştırmanın çarpıcı sonuçları arasında; InsurTech alanındaki inovatif çalışmalara gerçekleştirilen yatırımların giderek yükseldiği ve bu durumun sektörde ayrıştırıcı bir farklılık yaratma gücünün arttığı gözlemleniyor. MENA bölgesi özelinde yenilikçi çözümlere dnük arayışların önem kazandığı raporda ele alınan bir diğer önemli başlık.

Middle East Insurance Review’da yayınlanan ve sigorta sektörü ile yıkıcı teknolojileri ele alan “Disruption in full swing” başlıklı makalenin tamamını buradan okuyabilirsiniz.