Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan ve 15 Mart 2020, Pazar günü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile Türkiye’de “Açık Bankacılık” için yeni bir adım daha atıldı.

BANKALARIN BİLGİ SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK BANKACILIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” başlığı ile yayımlanan yeni yönetmelik, 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecek.

Yayımlanan yönetmeliğin ilk maddesinde amacı; ‘bankaların faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ile elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulmasında ve bunlara ilişkin risklerin yönetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslar ile tesis edilmesi gereken bilgi sistemleri kontrollerini düzenlemek‘ olarak tanımlanıyor.

Yönetmelik tanımları bölümünde ise “Açık Bankacılık” tanımına yer verilerek; “Müşterilerin ya da müşteriler adına hareket eden tarafların API, web servis, dosya transfer protokolü gibi yöntemlerle bankanın sunduğu finansal servislere uzaktan erişerek bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri veya gerçekleştirilmesi için bankaya talimat verebildikleri elektronik dağıtım kanalı” olarak ifade ediliyor.

Yayımlanan bu yönetmeliğin, Avrupa Birliğin’de yayımlanan PSD2 ile kıyaslamak doğru olmayacaktır zira Açık Bankacılık için zemin hazırlamaya yönelik ve daha çok teknik sistemlerin gereksinimleri ve sınırlamaları ile alakalı düzenlemler içeriyor.

Bu yönetmelik ile bankacılık ve finans sektörü içinde bilgi sistemleri daha önemli hale geldi, Açık Bankacılık ile ilgili 6493 kapsamında TCMB’nin de yayımlayacağı yeni düzenlemelerin çok uzakta olmadığı yorumunu yapabiliriz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan yeni yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.