Açık Bankacılık alanında Türkiye’de faaliyet gösteren fintech girişimi BirAPI Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi, Berlin Group-NextGenPSD2 danışman grubuna giren ilk Türk girişimi olarak yer aldı.

‪Berlin Grup ana hedefiyle bankalar arası alanda birlikte çalışabilirlik adına, uyum ve standartlar belirlemek için kurulmuş en büyük organizasyonlardan biridir. Açık Bankacılık iletişim altyapısını oluşturmak için Berlin Grup-NextGenPSD2 inisiyatifi tarafından oluşturulan API standartlarına, Avrupa bankalarının birçoğunun uyum gösterdiğini söyleyebiliriz.

‪İçerisinde Netflix, Plaid, Mastercard, Tink ve J.P Morgan gibi katılımcılarında olduğu Almanya merkezli grubun temel amacı; NextGenPSD2 standartlarını geliştirme sürecini tartışmak, yaygınlaştırmak, piyasa taleplerine dair dengeli ve çoklu paydaş temsilini sağlamak.

‪BirAPI Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ise NextGenPSD2 API standartlarının kullanımı ve gelişimi ile ilgili stratejik, ticari ve teknik konulara ilişkin diyalog kurarak, edinilen tecrübelerin Türkiye’deki Açık Bankacılık ekosistemine de yansıtılmasını hedefliyor.

Açık Bankacılık potansiyelinin değerlendirilmesi ve fintech ekosisteminde fırsat eşitliğinin sağlanması amacı ile ülkemiz regülasyonlarında yapılan son düzenlemeler, ilerleyen dönemde finansal teknolojiler alanında daha fazla katma değerli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinin önünü açıyor.