Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Amacı, ödeme hizmetlerinde TR Karekodun üretilmesi ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olan yönetmelik, ödeme hizmeti kapsamına giren ve karekod kullanılarak yapılan ödeme işlemlerini kapsıyor.

4 bölümden oluşan yönetmeliğin ilk bölümünde amaç, kapsam, dayanak ve tanımlara yer verilirken, diğer bölüm başlıkları altında sırasıyla “TR Karekod ve Karekod Yönlendirme Sistemi”, “TR Karekod işlemlerinde ödeme hizmeti sağlayıcısı ile işletmelerin sorumlulukları” ve “Yabancılık unsuru içeren işlemler ve geçici hükümler” ele alınıyor.

Yönetmeliğe göre, ödeme hizmeti kapsamına giren ve karekod kullanılarak yapılan her ödeme işleminde, TR Karekod kullanılacak.

TCMB, TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilebilecek ödeme işlemlerine üst sınır getirebilecek. TCMB ayrıca, ödeme hizmeti sağlayıcıları, TR Karekod işlemlerinin gerçekleştirildiği sistem işleticileri, iş yerleri, dış hizmet sağlayıcıları gibi faaliyetleri karekod ile ödeme yapılmasıyla ilgili taraflardan gerekli bilgi ve belgeleri istemeye ve ihtiyaç halinde yerinde inceleme yapmaya yetkili olacak.

TR Karekod, karekod üretici koduna sahip ödeme hizmeti sağlayıcısı ve TCMB tarafından uygun görülen ödeme sistemi işleticisi tarafından üretilecek.

Öte yandan karekod üretici kodu, ödeme hizmeti sağlayıcısının ve TCMB tarafından uygun görülen ödeme sistemi işleticisinin talebi üzerine Bankalararası Kart Merkezi tarafından belirlenecek ve internet sitesinde oluşturulacak listede duyurulacak.

Ödeme hizmeti sağlayıcısı da TR Karekod kullanarak gerçekleştirilmesini sağlayacağı ödeme hizmetleriyle ilgili teknik dokümana uygun bir şekilde karekod oluşturulmasını sağlamakla ve TR Karekodla yapılacak ödemelerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.

Yönetmelikte yer alan geçiş hükümleri kapsamında, karekodla ödeme imkanı sağlayan ödeme hizmeti sağlayıcıları, kullanılan karekodları ve ilgili altyapılarını en geç 31 Aralık 2021’e kadar söz konusu yönetmelikle uyumlu hale getirecek. TCMB bu süreyi 1 yılı geçmeyecek şekilde uzatabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

KaynakAA