T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Ekonomi Reformları Eylem Planı’nın takvimi yayımlandı. Reformlarda finansal teknoloji endüstrisine yönelik de önemli hedefler bulunuyor.

Fiyat istikrarının sağlanması, yatırımların artırılması ve cari açığın azaltılması gibi alanlarda değişiklikler içeren reform paketinin fintek sektörüne ilişkin eylemler için hedeflenen takvimi şöyle:

  • Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan “TROY” ayrı bir şirket çatısı altında yapılandırılacak. – 30.06.2021
  • Dijital (Şubesiz) Bankacılık lisanslamalarına imkan tanıyan düzenlemenin çıkartılması – 31.12.2021
  • Merkez Bankası’nın dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını oluşturması – 31.12.2021
  • Finansal teknoloji alanının geliştirilmesine öncülük edecek gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak yetkili bir yapı tesis edilerek, sektörün gelişimini destekleyecek düzenlemelerin yapılmasına ilişkin yol haritasının belirleneceği bir Fintek Strateji Belgesi’nin hazırlanması – 31.12.2021
  • Ödemeler alanında faaliyet gösteren Fintek kuruluşlarının Merkez Bankası’nca işletilen ödeme sistemlerine ve kamusal nitelikteki veritabanlarına erişimin sağlanması – 31.12.2021
  • Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Bankalararası Kart Merkezinde temsilinin sağlanması – 31.12.2021
  • Fintek, biyoteknoloji ve mobilite alanlarındaki regülasyonlar inovasyonun ve ticarileşmenin önünü açacak şekilde gözden geçirilmesi – 31.12.2021
  • İstanbul Finans Merkezi’nin fintek alanında küresel merkez olmasını güçlendirecek şekilde ödemeler alanında “regülasyon deney alanı” (sandbox) kurulması – 31.03.2022
  • Fintek girişimlerinin desteklenmesi için İstanbul Finans Merkezi’nde Finans ve Teknoloji Üssü kurulması – 30.06.2022

Ekonomi Reform Takvimi’nin tamamına ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.