7 merkez bankası, dijital para biriminin tasarımı ve geliştirilmesi için küresel bir fikir birliği oluşturmayı amaçlayan bir dizi rapor yayımladı.

Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Federal Rezerv, Sveriges Riksbank, İsviçre Ulusal Bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası’ndan oluşan grup, 2020’de yayımlanan ve CBDC’ler için temel ilkeleri özetleyen ilk rapora dayanarak pratik politika ve uygulama konularını ele alıyor.

Yukarıdaki merkez bankalarından hiçbiri perakende olarak kullanıma sunulacak bir CBDC ile devam etmeye henüz karar vermemiş olsa da, geniş kapsamlı etkileri nedeniyle konu üzerinde çalışmaya devam etmenin kilit önemde olduğuna inanıyorlar.

BIS İnovasyon Merkezi Başkanı Benoît Cœuré konuyla ilgili olarak: “CBDC’ler inovasyonu teşvik edebilir ve mevcut sistemin en iyi unsurlarını geliştikçe koruyabilir. Bu grup, merkez bankalarının yeni teknolojiden yararlanan ve halka hizmet eden birlikte çalışabilir sistemlerle güvenli ve tarafsız para birimini nasıl sunacaklarına ilişkin zor ve pratik soruları yanıtlamalarına yardımcı oluyor.

İlk rapor, özel-kamu iş birliğinin ve birlikte çalışabilirliğin CBDC sistemlerinde nasıl tasarlanabileceğini araştırıyor. Grup, özellikle gizlilik ve ödeme verilerine erişimle ilgili politikaların, kamu güvenini korumak için kilit tasarım öğeleri olacağı sonucuna varıyor.

İkinci rapor, bir CBDC’nin hızla değişen teknolojik ortamda insanlara ve işletmelere en iyi şekilde nasıl hizmet edebileceğine odaklanıyor. Raporda derlenen önceki ödeme yeniliklerinden alınan dersler, başarının genellikle ağ etkilerinden yararlanmayı ve kullanıcıların yeni cihazlar edinmesini gerektirmediğini gösteriyor.

Üçüncü rapor ise aracılık kapasitesi ve genel dayanıklılık açısından CBDC ihracının bankacılık sistemleri üzerindeki olası etkisini özetliyor. Ön analiz, finansal sisteme uyum sağlaması için zaman tanımanın ve CBDC’nin benimsenmesini etkilemek için korumaları kullanma esnekliğinin önemini vurguluyor.

Çalışma grubuna eş başkanlık yapan Sir Jon Cunliffe konuyla ilgili olarak “Bir grup merkez bankasından gelen bu işbirlikçi girdi, giderek dijitalleşen bir dünyada inovasyonun ve özel sektörün gelecekteki ödeme ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için herhangi bir CBDC sisteminde oynadığı rolün ve finansal sistemin nasıl gelişebileceğinin dikkatlice değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olacak. Bu raporlar, bu konuların CBDC’lerle ilgili tartışmanın merkezinde olmasını sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankaları sınır ötesi CBDC anlaşması için prototipler geliştirecek

KaynakFinextra