Resmi Gazete’de 15.04.2022 tarihinde yayımlanan Kanun ile banka ve FinTech’lerin kurumlar vergisi yüzde 25 oldu. İşte detaylar…

“Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 15.04.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

İlgili Kanunun 25. maddesine göre banka ve FinTech’lerin kurumlar vergisi yüzde 25 olarak değiştirildi.

Söz konusu Kanun Maddesinin tam metni şu şekilde;

“MADDE 25- 5520 sayılı Kanunun 32’nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınır.”