Mastercard’ın Stratejik Büyüme Başkanı Michael Froman, Morgan Stanley’nin düzenlediği Sürdürülebilir Vadeli İşlemler konferansında şirketin çevre, sosyal ve yönetişim (ESG) ilkelerine bakış açısını ve bu konularda almaları gereken aksiyonlara değindi.

Froman’a göre ESG ilkelerine odaklanmak, kart ağı şirketi Mastercard için sadece fedakar bir çaba değil, aynı zamanda rekabetçi bir ortam için iyi bir iş modeli. Froman, bu tür hedeflerin peşinden koşmanın, müşteri ilişkileri kurma veya sıkı bir işgücü piyasasının ortasında yetenekleri cezbetme konusunda avantajlar sunduğunu söylüyor.

Froman’ın konuyla ilgili olarak kullandığı ifadeler şöyle: “Mastercard, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına yalnızca yapılacak doğru şey olduğu için değil, aynı zamanda en kaliteli yetenekleri çekmenin ve onları elde tutmanın anahtarı olduğu için odaklandı. Bu, sorunlarla boğuşan müşterilerle daha yakın ilişkiler geliştirmenin anahtarıdır. Finansal kapsayıcılık için çalışmak, işimizin daha kapsayıcı ekonomiler bağlamında iyi sonuçlanacağı anlamına gelir. Cinsiyete dayalı ücret farkını kapatmak ve çeşitliliği artırmak gibi insanlarla ilgili konulara odaklanmak da masanın etrafında daha iyi yeteneklere sahip olacağımız ve kendi sektörümüz için çok çeşitli pazarlarla başa çıkmak için daha iyi konumlanmış olacağımız anlamına geliyor.

Ödeme sektörünün devlerinden biri olan Mastercard, Nisan ayında çalışan ücretlerini ESG hedeflerine bağladığını duyurmuştu. 2021 yılında ise şirket, yönetici maaşlarını Mastercard’ın karbon nötrlüğü ve cinsiyetler arasındaki maaş farkını kapatma gibi metriklerdeki performansıyla ilişkilendirme kararı almıştı.

Mastercard, finansal katılım hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını, net sıfır emisyona doğru ilerleme kaydedip kaydetmediğini ve cinsiyetler arasındaki ücret farkını kapatıp kapatmadığını düzenli olarak değerlendiriyor. Froman, bunun tüm çalışanlarının ikramiyelerini olumlu veya olumsuz etkileyebileceğini söylüyor.

Froman’a göre son yıllarda şirketlerin topluma karşı rolleri konusundaki tartışmaların çehresi değişti. Hükümetler, kritik ESG ile ilgili sorunlarla başa çıkmayınca toplum, özel sektör de dahil olmak üzere diğer büyük kurumlardan daha fazla sorumluluk almasını bekledi.

Froman ESG çabalarının şirket için gerçek ve özgün olması gerektiğin savunuyor. Bu nedenle Mastercard ilk olarak finansal içermeye odaklanmış durumda. Şirket, 2025 yılına kadar dünya çapında bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan 1 milyar insanı, 50 milyon mikro ve küçük tüccarı ve 25 milyon kadın işletmesini finansal sisteme katma hedefini belirledi.

KaynakPaymentsDive