NielsenIQ, Diebold Nixdorf için Uluslararası Bireysel Bankacılık Tüketici ve Teknoloji Anketi gerçekleştirdi. Dikkat çekici veriler içeren anket, Diebold Nixdorf resmi web sitesi üzerinden indirilebiliyor…

Diebold Nixdorf için NielsenIQ tarafından hazırlanan Uluslararası Bireysel Bankacılık Tüketici ve Teknoloji Anketi, 12.095 Bankacılık müşterisinden oluşan bir hedef kitle ile 11 ülkede yapıldı.

Geniş kapsamı ile öne çıkan ankette katılımcılar, 18 yaş ve üzeri farklı cinsiyet/yaş grubuna sahip ulusal olarak temsili gruplardan oluşuyor.

Türkiye, 1.009 müşteri ile ankete katılan ülkelerden biridir. Hedef grup; farklı cinsiyet ve yaş grubunun yanı sıra farklı yaşam ortamı, hane halkı büyüklüğü ve aylık gelire sahip bireylerden oluşmaktadır.

Türkiye’deki nakit kullanım oranları ve nakte olan eğilim doğrultusunda ATM vazgeçilmez bir kanal olmayı sürdürüyor. Kullanıcıların %100’ü işlem yapmak için mutlaka ATM kullanıyor…

Anketin, “ATM Kanalının Gücü ve Önemi” başlıklı 3. bölüm sonuçlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.