Bankaların ve diğer finansal kurumların, müşterilerin finansal verilerini, müşterilerin izinleri doğrultusunda, üçüncü taraflarla paylaşılmasına dayalı bir model olan Açık Bankacılık, müşterilere finansal bilgileri ve varlıkları ile ilgili finansal ekosistemde daha fazla seçim ve kontrol imkânı tanırken, firmalara da farklı ve yenilikçi servisler sunma fırsatı sağlar.

Açık Bankacılığın temelini ise Uygulama Programlama Arayüzleri (Application Programming Interface – API) oluşturmaktadır.

API terimine ilk olarak 1974 yılında Christopher J. Date tarafından yayımlanan “The Relational and Network Approaches: Comparison of the Application Programming Interface” adlı makalede rastlanmaktadır. Son yıllarda dijital araçların hemen hemen hepsinde bu teknoloji kullanılmaktadır.

API, farklı uygulamaların birbirleriyle etkileşime girmesini ve veri alışverişi yapmasını sağlayan ara yazılımdır.

Bu nedenle geliştiricilerin yeni programlamalar yapmalarına gerek kalmaz ve tüm paydaşlar için pratik ve hızlı çözüm yolu sağlanır.

Mckinsey firmasına göre genel olarak 3 çeşit API bulunmaktadır;

▶Dahili API’ler; kurum sadece kendi içerisinde yer alan birimlere hizmet sağlamaktadır.

Bu API’lerin amaçları kurum içi verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve kurumun hizmet kalitesini en yüksek seviyeye getirmektir.

▶İş Ortağı API’ler; kurum ve iş ortakları arasında yapılan işlemler için geliştirmiş API’lerdir, şu an için açık bankacılığın temelini bu tip API’ler oluşturmaktadır.

Bu entegrasyonun en önemli amaçları ise kurumların iş ortakları ile yaptıkları entegrasyon maliyetlerini düşürmek ve işlem güvenliğini artırmaktır.

Bununla beraber bu API’ler yardımıyla yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi, daha işbirlikçi bir yapıyla pazarda sunulan ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

▶Harici API’ler; genel kullanıma açık olan API’lerdir.

Geniş kitlelere hitap eden bu API’ler genellikle kişisel veri içermeyen verilere erişim imkânı sağlamaktadır. Bankaların şube ve ATM’lerinin yerleri, faiz oranları gibi genel verilere bu API’ler yoluyla herkes ulaşabilmektedir.

Esnek yapısı, işbirliğini geliştirme yönü ve güvenlikli iletişim sağlamasından dolayı API çözümü, sektördeki işbirliklerinin artarak devam etmesi için, yakın zamanda da Fintech’lerin ve Bankaların en önem verdikleri konuların arasında olmaya devam edecektir.

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Murat GÜLEÇ, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 2007 yılında Bankacılık kariyerine müfettiş yardımcılığı görevi ile başlamış, müfettişlik, bölge müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinde Birim müdürü olarak görev yapmakta ve Başkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında doktorasını sürdürmektedir. Bankacılık, Finans, FinTech, Teknoloji konu başlıklarında finansal okuryazarlığa katkı sağlama amacıyla makaleler ele almaktadır.