Dealroom araştırmasına göre InsurTech’lere yönelik yatırımlar, diğer birçok sektöre kıyasla ‘son derece şekilde’ yetersiz.

InsurTech kavramı ağırlıklı olarak sigorta değer zincirinin farklı noktalarındaki giderlerin tasarrufu ve verimliliğini esas alan teknolojilerin kullanımını tanımlıyor. Geleneksel sigorta şirketlerinden sunduğu dinamik yaklaşım, yüksek hız ve verimlilikle ayrışan InsurTech’ler, diğer birçok alanda görülen dijitalleşmenin ‘sigorta sektörü boyutunu’ temsil ediyor. Bu kapsamdaki girişimlerin sayısı her geçen artmakla birlikte güncel veriler InsurTech’lerin birçok sektöre kıyasla finansmana nispeten daha az erişim sağladığı görülüyor. Bu noktadaki Dealroom araştırması dikkate değer…

Dealroom, InsuTech (sigorta teknolojileri) girişimlerinin FinTech’lerin yanı sıra sağlık ve mobilite gibi sektörlere göre çok daha az yatırım aldığını gösteren araştırmasını yayımladı. Buna göre 2016-2022 yılları arasında InsurTech girişimleri toplamda 43 milyar dolar yatırım aldı. FinTech’lere yönelik yatırım miktarı ise 323 milyar doları geride bırakmış durumda.

2016-2022 arasındaki yaklaşık 6 yıllık süre baz alındığında InsurTech’ler açısından her bir yıl için 10 milyar doların çok altında finansman sonucuna işaret eden bulgu, uzmanlara göre “diğer birçok sektöre kıyasla ‘feci şekilde’ yetersiz.”

KaynakFinextra