BirAPI, Türkiye’deki bankaların API marketlerindeki son duruma işaret eden yeni bir infografik yayımladı…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından;

“Açık Bankacılık” kavramı, 15 Mart 2020 tarihinde yayımlanan “Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” ile

“Servis Modeli Bankacılığı” kavramı ise 29 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan “Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik” ile

resmi olarak tanımlanmış,

Bununla beraber Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından;

Aralık 2021’de yayımlanan “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” ve “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ” ile açık bankacılık servisleri tarafından müşterilere ait bilgilerin ne şekilde paylaşılacağı kapsamında detaylar netleşmiştir.

Açık Bankacılık ve Servis Bankacılığı kapsamında işlemlerin yapılabilmesi için API’lerin (Application Programming Interface – Uygulama Programlama Arayüzü) kullanılması gerekmektedir.

Türkiye API marketlerine dair infografik dönem dönem BirApi tarafından yayınlanmaktadır.

2022 Temmuz ayı için bankalarımızdaki son durum aşağıdadır. 

İnfografikteki sayıların tam bir değerlendirme yapabilmek için tek başlarına yeterli olmadığı, API’lerin kullanım oranları, firmalara çözüm üretip üretmedikleri, esneklikleri gibi önemli bilgilerle yorum yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum ama bu konular hakkında net-halka açık bilgiler bulunmamaktadır.

Bununla beraber halen Api Market’i olmayan büyük bankalarımızın olması da dikkat çekicidir.

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Murat GÜLEÇ, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 2007 yılında Bankacılık kariyerine müfettiş yardımcılığı görevi ile başlamış, müfettişlik, bölge müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinde Birim müdürü olarak görev yapmakta ve Başkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında doktorasını sürdürmektedir. Bankacılık, Finans, FinTech, Teknoloji konu başlıklarında finansal okuryazarlığa katkı sağlama amacıyla makaleler ele almaktadır.