Teknoloji çalışanlarının refahı öne alan şirket kültürlerine ve esnek çalışma düzenine artık daha fazla önem verdiği görülüyor…

Pandemi sonrasında teknoloji sektöründe çalışanları odağında alan bir araştırmaya göre beklentiler ve şirketlerin bu yönde attığı adımlarda ilginç dönüşümler söz konusu. Buna göre son yıllarda uzun aylar boyunca, hatta aralıksız 2 seneyi bulan süreler boyunca evde çalışanların ofise geri dönmeyi pek de istemediği ortaya çıkıyor. Bu kapsamda özel yaşamları ve profesyonel gündemleri arasındaki dengeyi sağlayabilecekleri esnek ‘iş saatlerini’ esas alan hibrit iş modelinin gerçek anlamda bir trende dönüştüğü kaydediliyor. En nihayetinde ise teknoloji çalışanlarının iş arayışları ve bu yöndeki seçimleri de ‘yeni’ bir seviyeye ulaşmış durumda.

Bu seviyeyi ele alan bir LinkedIn araştırması, “iş dünyasında pandemi öncesi zamana dönüşün artık neredeyse imkânsız olduğuna” işaret ediyor. Son 10 yıllık dönemi kapsayan “Küresel Yetenek Eğilimleri Raporu”, teknoloji çalışanlarının refahı öne alan şirket kültürlerine ve esnek çalışma düzenine önem verdiğini gösteriyor. İlginç bir ayrıntı olarak işverenler de anlaşılan o ki -iş tanımlarını- bu doğrultuda güncellemeye başlamış.

Rapora göre iş arayanlar bir fırsat söz konusu olduğunda artık maaştan daha fazlasını arıyor. Veriler ilginç, örneğin iş arayanların yüzde 40’ı iş kültürü ve yetenekli iş arkadaşlarına büyük önem verdiklerini söylerken yüzde 60’ı maaş ve yan hakları, yüzde 63’ü ise iş-yaşam dengesini öne alıyor…

Esneklik, refah ve kültür

Rapor; esneklik, refah ve kültür kelimelerinin yükselişine de değiniyor. Söz konusu kelimelerin 2021’de, 2019’a göre LinkedIn gönderilerinde daha sık yer aldığı bulgusu var. İlanlarında bu kelimelere yer veren şirketlerin gönderileri, ilgili kelimeleri kullanmayanlara oranla daha fazla ilgi görmüş.

Öte yandan gençler, esnekliğe çok daha yoğun bir şekilde önem veriyor. Verilere bakılırsa 2021’de iş ilanlarında ‘esneklik’ kelimesi 2 sene öncesine göre yüzde 83 daha fazla göründü. Dahası bu kelime, şirket gönderilerinde %343 daha fazla kullanıldı ve bu paylaşımlara katılım %35 daha fazla oldu. İçinde esneklik kelimesi geçen iş ilanlarına Z kuşağı %77 ilgi gösterirken, Y kuşağının ilgisi %30’da kaldı. Bu ilanlara en az ilgi gösterenler ise X kuşağı oldu.
Ek olarak kadınların refah kelimesi geçen iş ilanlarını erkeklere göre daha çok ilgi çekici bulduğu bildirildi.

Trendler değişiyor

Trendlere değişiyor, bu yönde başka araştırmalar da var… Örneğin Indeed tarafından önceki yıllarda ABD’li 1000 teknoloji çalışanını kapsayan bir başka anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 89’u liderlikte şeffaflığa değer atfediyor. Katılımların yüzde 79’u ise şirketlerin topluma geri vererek yani bir şeyler iade ederek, kazandırarak büyümesi gerektiği görüşünü paylaşıyor.

Teknoloji çalışanları iş ortamında çeşitliliğe de önem veriyor. Ankete katılan her 10 kişiden 8’i çeşitliliğin kendileri açısından biraz ya da son derece önemli olduğunu söylemiş. Kadınların çeşitliliğe daha çok önem verdiği de elde edilen veriler arasında.

Peki teknoloji çalışanları bir iş fırsatını değerlendirirken en çok nelere önem veriyor? Yanıtlar şu şekilde;

 1. Ücret ve sosyal haklar (%93)
 2. İşyeri esnekliği (%92)
 3. Kariyer geliştirme fırsatları (%91)
 4. Sürekli öğrenme fırsatları (%91)
 5. Etik itibar (%90)
 6. Sağlık programları (%88)
 7. Çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir iş gücü (%87)
 8. Kültür uyumu (% 85)
 9. Gönüllü olma veya toplumda bir fark yaratma fırsatları (%82)
 10. Çalıştıkları şirketin tanınmış bir işveren markası olması (%75)

Teknoloji çalışanlarını yeni iş arayışına yönelten başlıca faktörler

Bu arada 2021 tarihli bir araştırmaya göre her 10 teknoloji çalışanından 7’si -2022 yılı içerisinde- iş değiştirmeyi düşündüğünü ifade etmiş. 1200 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette, özellikle koronavirüsün yol açtığı işyeri değişikliklerinin mevcut işlerin bırakılması ve yeni fırsatların değerlendirmesine yönelttiğini detayı paylaşılıyor.
Peki teknoloji çalışanlarını yeni iş arayışına yönelten başlıca faktörler neler?

 1. Sınırlı kariyer ilerlemesi (%41)
 2. Çalışma saatlerinde esneklik eksikliği (%40)
 3. Toksik çalışma ortamı (%39)
 4. Değer verilmemek ve takdir edilmemek (%37)
 5. Yetersiz yönetim (%32)
 6. Öğrenme ve gelişim fırsatlarının olmaması (%32)
 7. Uzaktan çalışma seçeneklerinin olmaması (%30)
 8. İnsan kayırma (%22)
 9. Eski teknolojiler ile çalışmak (%21)

Ankette tükenmişlikten muzdarip olduğunu bildiren kişi oranı da çarpıcı, katılımcıların yarıdan fazlası (yüzde 58) bu sorunla baş etmeye çalıştıklarını aktarıyor.

En nihayetinde ise birçok şeyin 2022 itibarıyla geçmiş yıllara kıyasla farklı olduğu gerçeğini kabul etmek gerekiyor. Kültür dönüşüyor, iş hayatı birçok yönden farklılaşıyor… Teknoloji çalışanlarının daha iyi maaş ve esnek çalışma olanaklarına ilgi duyduğu aşikar. Ancak bir şirketin daha fazlasını sağlaması bekleniyor; kariyer ve yetenek gelişimini, refah seviyesinin korunmasını mümkün kılan, değer veren iş kültürlerin öne çıktığını görmek mümkün.