2015 yılında uygulamaya alınan PSD2 ile SEPA bölgesinde online ödemelerin daha güvenli ve kolay hale gelmesi, kullanıcıların sahteciliğe karşı daha fazla korunması, inovatif ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi yönünde yasal zeminin oluşturulması ve sistemi kullanan tarafların haklarının belirginleştirilerek güçlendirilmesi hedeflenmişti…
PSD 2 ile hedeflenen yapıya ulaşılması için ok çalışma farklı tarihlerde yapılarak uygulamaya konuldu. En kapsamlı ve en çok çevresel etkisi olan değişikliklerden biri olan Strong Customer Authentication yakın zamanda devreye alınarak sahtecilik/dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi hedeflendi.
 • Direktifin uygulanması aşamasında sağlanan fayda ile katlanılan maliyetin anlamlı bir dengede olup olmadığı
 • Yeni piyasa oyuncuları, hizmetler ve teknolojiler dikkate alındığında hala düzenleme vasfına sahip olup olmadığı
 • Diğer çevresel düzenlemeler ile tutarlı bir uygulama olup olmadığı
 • Hedeflenen katma değeri yaratıp yaratmadığının ölçülmesi hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları şöyle sıralandı:

 • Ödeme kuruluşlarının lisanslanması ve PSP’lerin PSD kapsamında yönetimi
 • Lisans koşullarında şeffaflık
 • Güçlü kimlik doğrulama (SCA)
 • Hesap servisi sağlayıcılar (AIS) ve ödeme hizmeti başlatıcılar (PIS) hizmetleri kapsamında ödeme verisine erişim.
 • Kredi kuruluşlarında tutulan hesaplara erişim
 • Sektörler arası konular
 • PSD2’nin uygulanması

Yazar: Mustafa Aktaş

KaynakMedium