Sessiz istifa nispeten yeni bir terimdir, ancak yeni bir kavram değildir. TikTok’ta popülerlik kazanan bu ifade, bunalmış ve aşırı çalışan çalışanların aşırıya kaçmayı bırakıp iş yerinde minimum düzeyde çaba gösterdiği bir olguya atıfta bulunur…

Çalışanın eşit olmayan iş-yaşam dengesine karşı bir isyan ve sessiz uyumsuzluk biçimidir. Çalışan hala iş sorumluluklarını yerine getirir; yeni sorumluluklara direnir ve iş tanımının ötesinde çabadan kaçınır.

Bu fenomen, yönetici-çalışan ilişkisini aşındırabilir, ekip üyelerinde memnuniyetsizliğe neden olabilir veya derinleştirebilir, çatışmalı bir çalışma ortamı yaratabilir.

Sessiz İstifa Belirtilerinden Bazıları:

Verimlilikte Azalma: Verimlilikte bir düşüş, sessiz bırakmanın en büyük işaretlerinden biridir. Performanstaki bu tür değişiklik, sessiz bırakmanın başladığının veya başka bir sorunun varlığının göstergesi olabileceğinden, not etmeli ve izlemelidir.

Geri Bildirimde Ani Değişiklik: Normalde işbirlikçi bir çalışanın tartışmacı hale gelmesi, kesin bir sorun işaretidir.

Gönüllü Olmayı Veya İnisiyatif Almayı Bırakma: Bu davranış değişikliği, ruh hali, tutum ve iş tatmininde bir değişime işaret edebileceğinden kayda değerdir.

Kaçınma ve Mesafe: Sessiz kalanlar, çatışmadan kaçınma eğilimi gösterirler, sorunları ön plana çıkarmak yerine ortadan kaybolurlar. İş günü e-postalarını veya anlık mesajları saatler veya günler sonra yanıtlamak bir norm haline gelir.

Ekip Çalışması Eksikliği: Sessiz istifa, kötü takım arkadaşı olmayı gerektirmez. Aksine, beklenen iş yapılmaya devam edebilir ancak uygulayıcı gruba zarar vermek istemese bile, birey olarak geri durmak potansiyeli azaltır.

Önleme Önerileri ise;

  • İş Yükündeki Artışları Kısa Vadede Tutma: Sürekli olarak maksimum kapasitede veya ötesinde çalışmak uzun vadede sürdürülebilir değildir. Çoğu çalışan ara sıra fazla çalışmaya karşı değildir, ancak kötüye kullanıldığında ve iyilik norm haline geldiğinde sorunlar ortaya çıkar.
  • Terfi Düzenlemeleri-İstek Esaslı Denemeler: Her çalışan aynı kariyer hedeflerine sahip olmayabilir veya ek sorumluluklar istemez. Kariyer değişiklikleri iki yönlü konuşmalar olmalıdır. Bir ekip üyesi, geleceği için beklediğinizden farklı bir vizyona sahip olabilir.
  • Çalışanları Dinleme: Sessiz bırakma sessizce başlamaz. Çoğu zaman endişeler dile gelir. Düzenli toplantı ve sohbetler harika bir başlangıçtır ve aktif dinleme, çözüme etki edecektir.
  • Sınırları Koruma: Sessiz istifa, çalışanların sınırları belirlemesine ve iş arkadaşlarının veya yöneticilerin kişisel zamanlarını aşmasını önlemesine olanak tanır. Bu tepkiye başvurmadan önce sınırları güçlendirmek ise önleyici olabilir.
  • Davranış Değişikliklerini İzleme: Üretkenlikte ve coşkuda ani bir düşüş, bir kırmızı bayrak olabilir.
  • Rollerin Büyümesi Konusunda Açık Olma
  • Uyum ve İlişkileri Sağlamlaştırma
  • Çalışan Refahını Destekleme
  • Molaları Ve Sürdürülebilir Büyümeyi Teşvik olabilir.
KaynakTomorrow