The Financial Brand tarafından yayınlanan 5 önemli inovasyon trendi…

  • İnovasyona Verilen Önemin Artırılması

Pandemi sürecindeki müşteri ihtiyaçlarına verilen hızlı cevapların, yeni ürünlerin bu dönemde de sürmesi bir gerekliliktir. Sektördeki yoğun rekabete ek olarak yeni oyuncuların da (Dijital Banka, Ödeme Kuruluşu, Elektronik Para Kuruluşu gibi) birer birer sektöre girmesi, inovasyona gereken önemi veren bankaların ayrışmasını sağlayacaktır.

  • FinTech’lerle Olan İş birliğinin Artırılması

İnovasyonun kendisi ile birlikte ekosistemde inovasyon çözümlerinin devreye alınma hızı da her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu süreçte bankaların FinTech’lerle iş birliğinde olmaları ise zaruri bir durumdur.

  • Dijital Etkileşimin Öneminin Artırılması

Müşteri deneyiminin sağlanması için; müşterilere dijital platformlarda daha basit daha pürüzsüz daha güvenli alanların oluşturulması gerekmektedir. Sadece müşteri edinimi sürecinde değil, müşteri yolculuğunun tamamında müşteri odaklı dijital etkileşimin devamı sağlanmalıdır.

  • Müşteri Yolculuğu Boyunca Çoklu Kanaldaki İnovasyonlar

Her ne kadar dijitalleşme çok önemli dense de yüz yüze iletişimin sağlandığı şubeler halen müşterilerin uğradığı, daha karışık işlemleri için tercih ettiği bankacılık kanallarının başında gelmektedir. Bu nedenle Bankalar, müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmak/sunmaya devam etmek için her kanal özelinde müşteri ihtiyaçlarına yönelik inovasyonları geliştirmek zorundadır.

  • Büyük İş Modelinde Değişikliğe Gitmek

Açık Bankacılık, FinTech iş birliği, #MüşteriDeneyimi, süreçlerdeki inovasyon ve dijitalleşme, sürdürülebilirlik gibi pek çok kavram son 10 yılda bankacılık sektörüne yeni giren ama şu anda her bankanın stratejik hedeflerinin ilk sıralarında yer alan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle Bankaların büyük iş modellerini bu kavramlara göre yenilemeleri, çalışanlarıyla beraber bu değişimi beraberce gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Son Söz

Kısaca Bankaların gelecekte de daha yoğun yaşayacakları rekabette avantaj sağlamaları için;

✔İş yapış şekillerini yeni odak noktaları ile değiştirmeleri,

✔Değişimi kurum kültürüne yansıtmaları,

✔Bu süreçte sektördeki yeni oyuncularla iş birliği içerisinde olmaları,

✔Müşteriye hizmet verilen her kanalda yeni hizmet modelleri geliştirmeleri gerekmektedir.

KaynakLinkedin
2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Murat GÜLEÇ, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 2007 yılında Bankacılık kariyerine müfettiş yardımcılığı görevi ile başlamış, müfettişlik, bölge müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinde Birim müdürü olarak görev yapmakta ve Başkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında doktorasını sürdürmektedir. Bankacılık, Finans, FinTech, Teknoloji konu başlıklarında finansal okuryazarlığa katkı sağlama amacıyla makaleler ele almaktadır.