Teknolojinin gelişimi ile birlikte Bankacılık sektöründe iş yapış şekilleri de hızla değişmektedir. Bankalar için en önemli dijital dönüşüm adımı olan “Bankaların Uzaktan Müşteri Edinimi (Digital Onboarding)” süreci 01.05.2021 tarihi ile başlamıştı.

Nedir?
Uzaktan Müşteri Edinimi süreci, fiziki prosedürlerin (aslen şubede bulunma, sözleşmeye imza atma, fiziken kimlik gösterme vb.) olmadığı, sürecin tamamen mevzuata uygun bir şekilde dijital platformlardan gerçekleştirildiği bir süreçtir.

TBB tarafından paylaşılan 05.2021–12.2022 tarihleri arasındaki verilere baktığımızda;

2022 yılında 16 bankanın verisine göre her 5 hesaptan birinin uzaktan müşteri edinimi süreci ile açıldığını görüyoruz.

Aralık ayına baktığımızda ise 3 hesaptan birinin uzaktan müşteri edinimi süreci ile açıldığı görülmektedir.

Hem başvurusu sayısında hem de uzaktan müşteri edinimi sayılarında ise yavaş yavaş da olsa sürekli bir artış bulunmaktadır.

Geçmiş dönem verilerini incelediğimizde ise emekli promosyon yarışlarının başladığı ilkbahar ve yaz aylarında, Şubede açılan hesap sayılarının normal olmayan bir hızda artmasından dolayı uzaktan müşteri edinimi oranının düştüğünü görülmektedir.

Son Söz

Geçtiğimiz sene BDDK tarafından Dijital Banka kuruluş izinlerinin verilmeye başlanması, hatta bir tanesinin Aralık ayında faaliyet izni de alması,

Tüketici davranışlarının değişerek Online Bankacılık işlemlerindeki payının artırması,

Bankaların işlemlerinde (hem sözleşmelerde hem dekontlarda) Dijital Onaylara daha çok yer vermesi,

Açık Bankacılık işlemlerinin ülkemizde başlaması,

Uzaktan Müşteri Edinimi sürecine olan duyarlılığın artması

gibi gibi birçok durum ülkemizde bankacılığın artık geleneksel yapı ile gitmeyeceğini bize net olarak göstermekte.

Müşteri davranışlarındaki dönüşüme, gelişen teknolojiye adaptasyonu yüksek Bankalar, geleceğin bankaları olacaktır.

Nasıl uygulanır? Kimler kullanabilir? Hangi kurumlarda müşteri olunabilir? merak ediyorsanız aşağıdaki linkten bilgi edinebilirsiniz.
https://lnkd.in/dXCn6QbN

KaynakLinkedin
2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Murat GÜLEÇ, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 2007 yılında Bankacılık kariyerine müfettiş yardımcılığı görevi ile başlamış, müfettişlik, bölge müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinde Birim müdürü olarak görev yapmakta ve Başkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında doktorasını sürdürmektedir. Bankacılık, Finans, FinTech, Teknoloji konu başlıklarında finansal okuryazarlığa katkı sağlama amacıyla makaleler ele almaktadır.