APP-Authorised Push Payment kişinin kendi iradesi dışında yapılan manipülasyon ile anlık ödeme sistemleri kullanılarak istemediği bir hesaba para transferi yapması olarak tarif ediliyor.

Kullanımı giderek yaygınlaşan anlık ödeme sistemi İngiltere’de Pay.uk tarafından işletilirken ödeme sistemleri düzenleyicisi rolünü üstlenen PSR kullanıcıları korumaya yönelik bazı adımlar atacağını strateji belgesinde duyurmuştu.

2022 yılında İngiltere’de kayıtlara geçen APP vakası 207 bin adet ve tutarı ise yaklaşık 500 milyon pound olarak raporlandı. Rakamın büyüklüğünden çok artış trendinde olması ve her bir olay karşısında kullanıcıların standart bir tazmin politikası ile karşı karşıya olmaması nedeniyle PSR tarafından konuyla ilgili bir düzenleme yapılması konusunda girişim başlatıldı.

APP vakaları ile ilgili tüketicilerin zararının tazmin edildiği bir program esasında İngiltere’de halihazırda uygulamada. 2019 yılında gönüllü katılım esasına göre uygulamaya alınan Contingent Reimbursement Model (CRM) Code söz konusu işlemlerin %90’ına yakın kaynağı temsil eden 10 farklı banka tarafından kabul edilerek uygulanmaya başlandı. Hem düzenlemenin zorunlu olmaması nedeniyle kapsam dışında kalan müşterilerin bulunması hem de kurumların kendi sorumluluklarını farklı yorumlamaları nedeniyle benzer olaylar karşısında farklı çözümler uygulanmasının konuyla ilgili ek düzenleme yapılması ihtiyacını ortaya çıkardığı belirtiliyor.

PSR tarafından önerilen yeni yapıda temelde aşağıdaki 3 madde ile özetlenen düzenlemelerin devreye almayı amaçlanıyor :

  • Ödeme firmalarının kapsam içine giren bütün olaylarda mağdura ödeme yapması
  • Gönderici ve Alıcı ödeme firması arasında olayın maliyetinin yarı yarıya paylaşılması
  • “Vulnerable” — kırılgan müşteriler için ek korumaların getirilmesi

Söz konusu düzenleme Pay.Uk tarafından işletilen Faster Payments sistemi için yapılıyor olsa da İngiltere Merkez Bankası tarafından işletilen CHAPS sisteminde de benzer bir uygulamanın devreye alınması planlanıyor.

Yapılan düzenlemeler ile APP rakamlarında azalma olması hedefleniyor.

PSR- APP Hedefi

2 Nisan 2024 tarihi uygulamanın devreye alınması için hedef tarih olarak belirlenmiş durumda. Yeni uygulama ile hemen bir iyileşme beklenmese de kademeli olarak işlem adetlerindeki artışa rağmen APP vakalarında azalışın gözlemlenmesi hedefleniyor.

Kaynaklar :

https://www.psr.org.uk/news-and-updates/latest-news/news/psr-confirms-new-requirements-for-app-fraud-reimbursement/

Yazar: Mustafa Aktaş

KaynakMedium