Genç öğrenciler üniversite tercih döneminin sona ermesiyle birlikte tercih sonuçlarını bekliyor. Uzmanlar, özellikle bu yıl yapılan tercihlerde gelecek potansiyeli bulunan alanlara dikkat çekiyor. Peki Web3, blokzincir, ürün geliştirme ve yazılım gibi alanlar gençlerin kariyer yönetiminde nasıl bir rol oynayabilir? 

Üniversite tercih dönemi her yıl olduğu gibi bu yılda da önemli tartışmalara neden oluyor. Gençlerin geleceği için kritik bir periyot olan böylesi bir dönemde, kariyer uzmanlarının görüşleri ilgiyle takip ediliyor. Kamuoyunda konuya dair çeşitli tartışmalar devam ederken, uzmanlar, geleceğe dönük potansiyel barındıran Web3, blockzincir, ürün geliştirme ve yazılım gibi alanlara dikkat çekiyor. Peki henüz yeterli okuryazarlığın oluşmadığı bu alanlar, gençler için ne gibi kariyer fırsatları barındırıyor? GAMI Teknoloji CEO’su Gökhan Altın yaptığı açıklamada, Web3 ekosistemine hâkim gençlerin kariyer olanaklarına dair görüşlerini paylaştı.

“Öncelikle üniversite tercihlerinin gençlerin kendi geleceklerini inşa etme süreçlerinde önemli bir basamak olduğunun altını çizmeliyiz. Bu sebeple yapılacak tercihlerde yalnızca fırsatları değil, aynı zamanda beklentiler ve eğilimler gibi farklı değişkenleri de göz önünde bulundurmalıyız diye düşünüyorum.

“Geleceğe ışık tutan bir yaklaşım benimsememiz gerekiyor”

Hepimiz için üniversite tercihlerinin geleceğe yatırım olduğu aşikâr. Bu sebeple mevcut trendlerin çok daha ötesinde, veriler ışığında geleceğe ışık tutan bir yaklaşım benimsememiz gerekiyor. Bu noktada, Web3 alanında faaliyet gösteren yerli Venture Builder GAMI Teknoloji’nin yöneticisi olarak, tercih dönemindeki genç öğrencilerin faydalanması amacıyla Web3 ekosisteminin gelecek vizyonuna ve muhtemel konumuna dair birkaç söz söylemek isterim.

Web3 ekosisteminin gelecek vizyonu, Web2 modellemesindeki çeşitli sınırlılıkların ve zorlukların üstesinden gelme hedefi taşıyan; aynı zamanda merkeziyetsizliğin ön planda olduğu, kullanıcı merkezli ve birbirine entegre dijital ortam yaratan bir anlayışı ifade ediyor. Bu yaklaşımla mevcut Web2’nin birçok sınırlamanın ve zorlukların aşılması amaçlanıyor.

Web3 ile daha konforlu bir atmosfer inşa ediliyor

Web3 ekosisteminde şahsi verileri ve dijital varlıkları üzerinde daha fazla kontrole sahip olan kullanıcılar, blokzincir tabanlı teknolojiler sayesinde veri güvenliği konusunda bir adım öne geçiyor. Böylelikle aracılara duyulan ihtiyaçların ortadan katmasıyla daha konforlu bir atmosfer inşa ediliyor.

Web3 ekosistemi, dijital dünyadaki aksiyonlarda hem şeffaflığı hem de güvenilirliği destekliyor. Bu doğrultuda, Web3 dünyasının özellikle geleneksel finans ve teknoloji altyapısı eksik olan bölgelerde, yerel halkın hem dijital hizmetlere hem de ekonomik fırsatlara erişim sağlama potansiyeli de orta ve uzun vadede yeni fırsatların oluşmasına neden olabilir.

Yatırımların artmasıyla yeni istihdam fırsatları ortaya çıkacaktır

Faaliyet yürüttüğümüz Web3 ekosistemi sahip olduğu yenilikçi yapıyla tüm dünyadaki yatırımcı ağının dikkatini çekiyor. Özellikle girişim sermayesi yatırım fonlarının, geleceğin teknolojilerine yatırım yapma eğilimi de bu ilginin temelini oluşturuyor. Bu sebeple, önümüzdeki dönemde birçok girişimin dünya çapında etkin aktörlere dönüştüğünü göreceğiz.

Böylelikle, üniversite eğitimleri sırasında Web3 ekosisteminin dinamiklerini öğrenen yeni nesil için yatırımların artmasıyla yeni istihdam fırsatları ortaya çıkacaktır.”