Edgar, Dunn & Company, her yıl ödeme sektörünü şekillendiren en son trendleri ve öngörüleri değerlendiren Fintech ve Gelişmiş Ödemeler raporunun 16’ncısını yayımladı.

Edgar, Dunn & Company, Fintech & Advanced Payments report’un (FinTech ve Gelişmiş Ödemeler 2024 raporunun) 2024 yılı edisyonunu yayımladı.
Bu yılki raporda, FinTech’in pandemi sonrası dünyaya verdiği yanıtları, çevresel ve sosyal sorumluluğa olan bağlılığını, verimliliği ve ölçeği artırmak için Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi gibi teknolojilerden nasıl yararlandığı araştırılıyor.

Rapor 3 ana temayı kapsıyor:

Operasyonel Verimlilik: Bu bölümde, fintech şirketlerinin operasyonel verimliliği artırmak için teknolojik gelişmelerden ve yenilikçi stratejilerden yararlanarak yeni bir ekonomik çağa nasıl stratejik olarak hazırlandıkları inceleniyor…

İklim ve Etki: Bu bölümde iklim ve etki fintech’lerinin yükselişini ve potansiyel etkisine değiniliyor. Ayrıca bu fintech’lerin sürdürülebilirliği finans ortamına entegre etme çabalarına da ışık tutuyor.

Teknoloji Transferi: Bu bölümde ise ödemeler sektöründeki yapay zeka ve makine öğrenimi gelişmeleriyle iç içe geçmiş umut verici fırsatların ve potansiyel riskler araştırılıyor. Bu teknolojilerin finansal hizmetlerin geleceğini nasıl yeniden şekillendirdiğini ve yeni bir olasılıklar çağını nasıl müjdelediğine değiniliyor.

Edgar, Dunn & Company tarafından hazırlanan Fintech & Advanced Payments reportFinTech ve Gelişmiş Ödemeler 2024 raporunu buradan kayıt yaptırarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

KaynakEdgar Dunn