2019 yılında Angela Strange “Her firma ileride bir FinTech şirketi olacak” demişti.

Regülasyonlardaki değişim, teknolojik gelişmeler ve müşteri ihtiyaçları bu söylemin ne kadar doğru bir öngörü olduğunu bizlere göstermektedir.

Gömülü finans kavramını tanımlamadan önce aşağıdaki iki tanımı yapmak doğru olacaktır.

BaaS (Banking as a Service-Servis Modeli Bankacılığı), bankaların sahip oldukları bankacılık altyapısını 3. taraflarla API yoluyla paylaşmasıdır. Böylelikle Bankacılık hizmetleri, sektör dışı ürün ve hizmetlere API’ler vasıtasıyla entegre edilmiş olur.

API (Application Programming Interface–Uygulama Programlama Arayüzleri), farklı uygulamaların birbirleriyle etkileşime girmesini ve veri alışverişi yapmasını sağlayan yazılımdır.

Gömülü Finans ise BaaS ve API’ler kullanılarak finansal hizmetlerin, finansal olmayan hizmet sağlayıcıları tarafından verilebilmesidir.

Gömülü finans terimini daha iyi anlamak için var olan bazı örnekler aşağıdadır;

  • E-ticaret firmalarındaki cüzdanlar (Embedded Payments-Gömülü Cüzdanlar)
  • E-ticaret firmalarından alışveriş esnasında alınan krediler ya da Starbucks cüzdan örneği (Embedded Banking-Gömülü Bankacılık)
  • Araba satışı yapan firmaların, aynı zamanda sigorta hizmetini de sunuyor olması (Embedded Insurance-Gömülü Sigorta Hizmeti)
  • Oyun içi satın almalar
  • E-ticaret firmalarının BNPL (Buy Now Pay Later-Şimdi Al Sonra Öde) hizmetini vermesi

Gömülü finansın faydaları

Tüketicilere daha kullanıcı dostu ve erişilebilir finansal hizmetler sunarak finansal işlemleri kolaylaştırır ve maliyetleri düşürür

Finansal sektör dışı firmalar için finansal hizmetleri iş süreçlerine entegre etme imkanı sağlayarak işletmelere yeni gelir kaynakları yaratma ve müşteri deneyimini iyileştirme şansı sunar.

Finansal kuruluşlar ve ödeme hizmetler sağlayıcıları, gömülü finans sayesinde daha fazla müşteri verisi ve işlem hacmi elde ederek gelirlerini artırabilirler. Aynı zamanda, finansal hizmetleri daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırma ve hizmetlerini özelleştirme yetenekleri sayesinde rekabet avantajı elde ederler.

KaynakLinkedin
Murat Güleç
2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Murat GÜLEÇ, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 2007 yılında Bankacılık kariyerine müfettiş yardımcılığı görevi ile başlamış, müfettişlik, bölge müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinde Birim müdürü olarak görev yapmakta ve Başkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında doktorasını sürdürmektedir. Bankacılık, Finans, FinTech, Teknoloji konu başlıklarında finansal okuryazarlığa katkı sağlama amacıyla makaleler ele almaktadır.