Eskiden Bankacılık sektöründe çalışan sayıları ve şube sayıları doğrudan ilişkiliydi.

Verimlilik artışı sağlama ve operasyonel risklerin önüne geçme hedefleri ile işlemlerin merkezileşmesi sonucu Bankalarda genel müdürlük birimlerinde ve operasyon merkezleri’nde çalışan sayısı son 10-15 yılda çok fazla arttı. Bunun temel nedeni iş süreçlerinin merkezi bir yapıyla aynı düzlemde yönetilmesi, kontrol noktalarının daha etkin bir şekilde işletilmesi, sonuçta da müşterilere daha hızlı daha güvenli bir şekilde hizmetin sağlanmasıydı.

Sonraki süreçte ise yapılan tüm işlemlerin sistematik hale getirilmesi hedefi ile bilgi işlem birimlerindeki çalışan sayıları artmaya başladı. Artık merkezde işlemlerin çoğu çalışanlar tarafından değil, robotik süreçlerle sistem üzerinden yapılmaya başladı.

Tüm bu sürecin sonunda ise Şube başına çalışan sayısı, son 20 yılda neredeyse yarı yarıya azaldı.

Toplam çalışan sayısında artış kaydedildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayınlanan verilere göre ülkemizin en büyük 10 bankasında son 1 senede toplam şube sayısı azalırken, toplam çalışan sayısı artmış görünmekte.

Bankalar özelinde sayılar incelediğinde kapanan şubeleri olan Bankalar da bile çalışan sayısının artması bizlere Bilgi İşlem, Genel Müdürlük ve Operasyon Merkezi birimlerindeki çalışan sayılarının arttığını göstermektedir.

Umarım yakın zamanda TBB tarafından görev yeri ayrımında çalışan sayılarının raporlanmasına başlanır. Bu tip veriler özellikle akademik çalışmalar için bizlere fayda sağlayacaktır.

Faydalı olması dileğiyle.

NOT: Bazı bankalarımızın bilgi işlem birimleri ayrı bir firma adı altında faaliyet göstermekte olup toplam çalışan sayılarında bu ekiplerin dikkate alınmadığı düşünülmektedir.

Murat Güleç
2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Murat GÜLEÇ, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 2007 yılında Bankacılık kariyerine müfettiş yardımcılığı görevi ile başlamış, müfettişlik, bölge müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinde Birim müdürü olarak görev yapmakta ve Başkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında doktorasını sürdürmektedir. Bankacılık, Finans, FinTech, Teknoloji konu başlıklarında finansal okuryazarlığa katkı sağlama amacıyla makaleler ele almaktadır.