Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) tarafından düzenlenen III. Mevzuat Uyum Konferansı, “Geleceği Şekillendiren Düzenlemeler ve Mevzuat Uyum” temasıyla kamu kurumları ve düzenleyici otorite temsilcilerinin de katılımıyla 8 Aralık’ta Yapı Kredi Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) II. Başkanı Mehmet Verim, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Uğur Yaylaönü ve Mevzuat Uyum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever’in açılış konuşmalarıyla başlayan konferansta aşağıdaki başlıklarda oturumlar gerçekleştirildi.

  • Aklamayla Mücadele ve Yaptırımlara Uyumda Yeni Yaklaşımlar
  • Yapay Zekâ Düzenlemelerinin Geleceği ve Mevzuat Uyuma Etkisi
  • Afet Riski Yönetiminde Mevzuatın Rolü ve Uyumun Önemi
  • Dijitalleşme ve Siber Risklerin Yönetiminde Mevzuat Uyum ve Regülasyon Teknolojileri
  • Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Mevzuat Uyum
  • Denetim Komitelerinin Mevzuat Uyum Gündemi ve Mevzuat Uyumun Geleceği

Konferansa ana sponsor olarak Yapı Kredi Bankası, DVA Bilgi Teknolojileri/Nice Actimize, Fineksus ve Sanction Scanner destek verdi. Deloitte, KPMG, LexisNexis ile RSU Bilişim ve Danışmanlık platin sponsor olarak; BT Guru, Data Team, LSEG Risk Intelligence, Matematika, Yağmur Hukuk ve Danışmanlık ise konferans sponsoru olarak konferansta yer aldı.

EY, Fintech Istanbul, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve Trakya Birlik konferansı desteklerken, Nasıl Bir Ekonomi gazetesi, Turcomoney dergisi ve ProCompliance ise konferansın medya sponsoru oldu.

Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever; “Mevzuat düzenlemelerine uyum sağlanması ve oluşabilecek uyumsuzluk risklerinin etkili bir şekilde yönetilebilmesi bakımından önemli bir işlev gören mevzuat uyum fonksiyonunun geliştirilmesi ve mevzuat uyum profesyonellerinin yetkinliklerinin yükseltilmesi amacıyla faaliyet gösteren Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen III. Mevzuat Uyum Konferansı “Geleceği Şekillendiren Düzenlemeler ve Mevzuat Uyum” temasıyla 8 Aralık 2023 tarihinde büyük bir ilgiyle ve başarıyla gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmaları ve oturumlarında kamu kurumları ve düzenleyici otoritelerden temsilciler de konuşmacı olarak yer aldı. Düzenlemelerin geleceği şekillendirme sürecinde mevzuat uyum fonksiyonunun rolünün farklı konu başlıkları altında ele alındığı konferansta, alanlarında uzman konuşmacılar değerli görüşlerini katılımcılar ile paylaştı.

Ekonomilerin, toplumsal hayatın, teknolojinin çok hızlı bir şekilde değiştiği, iklim değişikliği ve afetler başta olmak üzere risklerin hızla arttığı günümüzde düzenleyici kurumlara ve mevzuata düşen sorumluluk da her geçen gün önemini artırıyor. Düzenlemeler, bir yandan yaşanan büyük dönüşümlerin ve artan risklerin ortaya çıkardığı ihtiyaçları gidermeye çalışırken, bir yandan da geleceği şekillendirerek öncü rol oynamak sorumluluğu ile karşı karşıya. İnovatif düzenlemeler önem kazanıyor. Mevzuat uyum fonksiyonu ve mesleği, bu şekillendirme sürecine çok önemli katkıda bulunarak kritik bir rol üstleniyor.

III. Mevzuat Uyum Konferansında düzenlemelerin geleceği şekillendirme sürecinde mevzuat uyum fonksiyonu ve mesleğinin rolüne yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Konferansımıza olan ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Konferansın hazırlık sürecinde büyük emekleri bulunan konferans hazırlık komitesindeki üyelerimize, Derneğimiz Yönetim Kurulu’na, konferansımıza katkı sağlayan kamu kurumları ve düzenleyici otoritelerimize, konferansımızın açılış konuşmaları ve oturumlarında yer alan konuşmacılarımıza, konferansımıza yoğun ilgi gösteren birçok farklı sektör ve kuruluştan katılımcılarımıza konferansın gerçekleştirilmesinde büyük destekleri bulunan Yapı Kredi’ye, bankanın kurumsal iletişim ve idari işler ekiplerine ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum.” açıklamasıyla görüşlerini paylaştı.

Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) ve III. Mevzuat Uyum Konferansı ile ilgili detaylı bilgiye www.mevzuatuyum.org adresinden ulaşılabilir.