Banka yöneticilerinin yarıdan fazlası, önümüzdeki yıl için aşılması gereken en büyük zorluklardan birinin Z kuşağının “ilgisini çekmek” olduğuna inanıyor…

Açık bankacılık platformu Tink, Birleşik Krallık’taki Z kuşağı bireyler ve banka yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre araştırmaya katkı sağlayan üst düzey bankacıların yaklaşık yüzde 60’ı, Z kuşağının “ilgisini çekmeyi” 2025 yılı için aşılması gereken en büyük zorluklardan biri olarak tanımlıyor.

Araştırmada öne çıkan bazı içgörüler şöyle:

  • Yöneticilerin yüzde 67’si genç hedef kitleyle etkileşimin operasyolarının geleceği açısından önemli olduğuna inanıyor,
  • Yöneticilerin yarısı genç hedef kitleyle etkileşimin, rekabet gücünü devam ettirebilmek için kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor,
  • Z kuşağının yüzde 46’sı, temel bankacılık hizmetlerine ek olarak para yönetimi için üçüncü parti uygulamalar kullanıyor.
  • Z kuşağı katılımcılarının 3’te 1’i mevcut dijital araçlar/hizmetler iyileşmezse bankalarını değiştirebileceklerini belirtiyor. Bu eğilimin bankalar açısından önemli bir riskin altını çizdiğine şüphe yok.

Genç müşterileri elde tutmak için bankaların temel hizmetlerden daha fazlasını sunması gerekiyor; Z kuşağının finansal zorluklarını giderecek yenilikçi çözümler sunmaları öne çıkan beklentilerden.

Bu noktada Z kuşağının neredeyse yarısı, finansal hedeflere ulaşmada (%49) ve harcamaları yönetmeye yönelik araçlarda (%48) kişiselleştirilmiş destek istediğini ifade etmiş. Her şeyden önce bu tüketicilerin mali durumları hakkında daha fazla şeffaflık (%57) ve yaşam maliyetlerini yönetme konusunda yardım (%55) aradığı anlaşılıyor.

Tüm zorluklara rağmen Birleşik Krallık’taki bankacılık yöneticileri, dijital araçların müşteri çekme ve elde tutma konusundaki etkinliği konusunda iyimser. Zira yüzde 79’luk kesim, bankacılık uygulamalarının ve para yönetimi araçları gibi çevrimiçi özelliklerin müşteri kazanımı için çok önemli olduğuna inanıyor. Benzer şekilde yüzde 74’ü de ilgili araçların müşteriyi elde tutmak için hayati önem taşıdığını kabul ediyor.

KaynakFintech.Global