Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Yaşar K. Canpolat

Yaşar K. Canpolat

17 HABERLER 0 YORUMLAR
Avukat, marka vekili.
İstanbul’un önde gelen uluslararası finans merkezlerinden biri haline gelmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İstanbul Finans Merkezi Kanunu (“Kanun”) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde faaliyetlerini yürütecek olan finansal kuruluşlara vergi, istihdam ve diğer operasyonel alanlarda çok...
Fintech dünyasında her geçen gün yeni bir iş modeli ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu iş modellerinden son dönemde en çok konuşulanlardan birisi de hiç şüphesiz Servis Modeli Bankacılığı (Banking as a Service) (“BaaS”) iş modeli. Bu yazımızda BaaS iş modelini...
Rekabet Kurumu (“Kurum”) tarafından 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) yer alan kapsama giren teşebbüsler, ciro eşikleri, ilave bildirim yükümlülüğü başlıkları bakımından olmak üzere kritik değişiklikler gerçekleştirildi. Kurum tarafından 04.03.2022 tarihli açıklamada (“Açıklama”)...
Resmi Gazete'de 22.01.2022 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özsermaye yükümlülüğü tutarları arttırıldı. Tebliğ ile birlikte asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları i) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler sunan ödeme kuruluşları için 3 milyon TL'den 5.5...
Avrupa’da örneklerini gördüğümüz dijital yani şubesiz bankaları ülkemizde de görebilmemiz için büyük adım atıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından hazırlanan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe...
FinTech sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelen ve sektör tarafından uzun zamandır beklenen ikincil düzenlemeler yayımlandı. Avrupa Birliği’nin Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 (PSD 2) düzenlemesi ile uyumu amaçlayan ikincil düzenlemeler, FinTech sektöründeki lisanslı oyuncuların iş yapışlarına kritik değişiklikler getirmekle...
Avrupa’da örneklerini gördüğümüz şubesiz dijital bankalara ve servis modeli bankacılığı (“Banking as a Service-BaaS”) iş modeline ilişkin detaylar ülkemizde de belirleniyor. Bu iki konuyu ele alan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı (“Taslak Yönetmelik”) 19.08.2021...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) yapılan yeni düzenleme ile Fintech alanında önemli bir eşik daha aşılarak, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına IBAN (uluslararası banka hesap numarası) oluşturma imkânı sağlanmıştır. Yeni Düzenlemenin Amacı Nedir? Bilindiği üzere...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemleri ve İş Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik Taslağı (“Taslak Yönetmelik”) 26.07.2021 tarihinde kamuoyu görüşüne açıldı. Yönetmelik Taslağı’nın, 13.01.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından düzenlenen Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmek üzere bugün tarihli (04.06.2021) Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin dikkat çeken konu başlıkları şu şekildedir. Yönetmelik, Kanuna getirilen düzenlemeleri açıklığa kavuşturmayı hedeflemektedir Bilindiği üzere, 2020 yılında...