Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Yaşar K. Canpolat

Yaşar K. Canpolat

22 HABERLER 0 YORUMLAR
Avukat, marka vekili.
TCMB tarafından hazırlanan ve 2021 yılında yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un (“6493...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Açık Bankacılık şirketlerinin uzun zamandır beklediği "İş Modeli Rehberi"ni yayımladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan İş Modeli Rehberi'nde, sektördeki farklı iş modellerinin 6493 sayılı Kanun kapsamında bir faaliyet izni gerekip gerekmediği konusunda değerlendirilmeler yapılmış...
BDDK, elektronik bankacılık ve BaaS hizmetlerine yönelik kimlik doğrulama ve işlem güvenliği standartları için taslak genelge yayımladı.  Söz konusu Taslak Genelge kapsamında; - Müşteriye Özgü Şifreleme Gizli Anahtarının Kullanılması ve İşlem İmzalama başlığı altında kimlik doğrulama ve işlem doğrulama süreçleri teknik...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Taslağı’nı (“Yönetmelik Taslağı”) geçtiğimiz günlerde sektörün görüşüne açtı. Yönetmelik Taslağı’nın mevcut şekliyle yürürlüğe girmesi halinde en önemli değişikliklerin, Türkiye’de faaliyet izni almamış...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Taslağı’nı (“Yönetmelik Taslağı”) geçtiğimiz günlerde sektörün görüşüne açtı... Yönetmelik Taslağı’nın mevcut şekliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye’de yerleşik kişilerden kart temelli ödeme alan...
Bilindiği üzere Fintech ekosistemi 2019 ve 2021 yıllarında iki önemli mevzuat değişikliği yaşamıştı. Bunlardan ilkinde 6493 sayılı Kanun’da* yapılan değişiklik ile, daha öncesinde lisanssız olarak yürütülen açık bankacılık hizmetleri birer ödeme hizmeti olarak kabul edilmiş ve bu faaliyetler T.C. Merkez...
İstanbul’un önde gelen uluslararası finans merkezlerinden biri haline gelmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İstanbul Finans Merkezi Kanunu (“Kanun”) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde faaliyetlerini yürütecek olan finansal kuruluşlara vergi, istihdam ve diğer operasyonel alanlarda çok...
Fintech dünyasında her geçen gün yeni bir iş modeli ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu iş modellerinden son dönemde en çok konuşulanlardan birisi de hiç şüphesiz Servis Modeli Bankacılığı (Banking as a Service) (“BaaS”) iş modeli. Bu yazımızda BaaS iş modelini...
Rekabet Kurumu (“Kurum”) tarafından 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) yer alan kapsama giren teşebbüsler, ciro eşikleri, ilave bildirim yükümlülüğü başlıkları bakımından olmak üzere kritik değişiklikler gerçekleştirildi. Kurum tarafından 04.03.2022 tarihli açıklamada (“Açıklama”)...
Resmi Gazete'de 22.01.2022 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özsermaye yükümlülüğü tutarları arttırıldı. Tebliğ ile birlikte asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları i) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler sunan ödeme kuruluşları için 3 milyon TL'den 5.5...