Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) desteği ile FinTech İstanbul tarafından, son yıllarda FinTech sektöründe adını sıkça duyduğumuz “Açık Bankacılık” konusunu ele alan bir çalışma yayınlandı.

Yayınlanan çalışma “Açık Bankacılık” kavramının ne olduğuna, önemine ve bankacılığın geleceği için ne anlam ifade ettiğine değinilen çalışmada sektör uzmanlarının değerlendirmeleri ve konuya yönelik detaylı bilgilere yer veriliyor.

“Açık Bankacılık: Bankacılığın Geleceği” başlığını taşıyan çalışmada API kavramından Açık Bankacılık fırsatlarına, PSD2 düzenlemelerinden dünyadaki Açık Bankacılık örneklerine kadar finans sektörü için kritik önem taşıyan birçok konudan bahsediliyor.

Çalışmanın giriş bölümünde şu ifadeler yer alıyor;

Bankacılık ve finans sektörü, teknolojik yeniliklerin öncüsü sayılan sektörlerin içinde yer alıyor. Şüphesiz ki bu ilginin altında sektörün teknolojiyi, tüketicilerin ve kurumların birim zamanda yapabildikleri işlerin sayısını veya kalitesini artırmak olarak algılaması yatıyor.

İlk Elektronik Fon Transferi (EFT) işlemi, 1851 yılında telgraf üzerinden gönderilen basit bir mesajdan ibaretti. Aradan geçen yaklaşık 200 yıla yakın süre sonunda ise bugün uzaktan hesap açmanın ve bankalara hiç uğramadan nakitsiz bir yaşamı yönetmenin ve neredeyse tüm finansal hizmetlerden faydalanmanın mümkün olduğu bir dünyada yaşıyoruz.

Bankacılık ve finans sektörünün temelindeki en önemli bileşen olarak kabul edebileceğimiz para kavramı da değişim gösteriyor. Çağlar boyunca fiziksel bir değer ifade eden değerli madenler, sonrasında basılı banknotlara dönüştü. İçinde bulunduğumuz dönemde büyük ölçüde dijitalleşen para kavramı hızla bireyler, şirketler ve topluluklar için özelleştirilebilecek bir geleceğe adım atıyor.

Mobil iletişim dönemi ile birlikte teknik imkanların artık cebimize sığar hale gelmesi, bankaları da cebimizde taşınabilir hale getirdi. Diğer yandan yatırım fonları ve girişimcilik ekosistemlerinin hızla büyümesi, sektöre yönelik yenilikçi fikirlerin bankacılık ve finans sektörü dışında da şekillenmeye başladığı benzersiz bir dönemi beraberinde getirdi.

Geleneksel yöntemlerin ve regülasyonların dışında doğan finansal teknoloji şirketleri zamanla yasal düzenlemeler ile sınırları belirlenen ve bugün “fintech” olarak isimlendirebileceğimiz yeni bir ekosistemin şekillenmesine vesile oldular. Fintech ve bankacılık arasındaki ilişki ilk dönemlerinde belirsizlik taşısa da bugün bankalar ve fintech’ler birbirlerinden güç alan iş birlikleri ile ilerlemeyi tercih ediyorlar.

Pazardaki yoğun rekabet ve iletişim dünyasının hızı bankaları, fintech’ler ile kuracakları iş birlikleri için yenilikçi ve hızlı yollar geliştirmeye sevk ederken girişimlerin talepleri de bankaların daha önce adım atmadıkları yeni bir alana girmesini mümkün kıldı: Açık veri politikaları, farklı bir ifade ile “Açık Bankacılık”.

Açık Bankacılık Nedir?

Bankaların, sunduğu API’lar* ile üçüncü parti kurumların finansal hizmetler geliştirmesine izin vermesi şeklinde tanımlanabilecek olan Açık Bankacılık, sektör açısından verinin demokratikleştirilmesi olarak tanımlanıyor. Bu yaklaşım başlangıçta bankalar tarafından üstlenilen bir inisiyatif iken bugün dünyanın farklı coğrafyalarında, finans sektöründe rekabet ortamını güçlendirmek amacıyla, kanunlar tarafından zorunlu tutulan bir yaklaşıma dönüşüyor. Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen PSD2, Asya ülkeleri ve bankaların farklı yaklaşımları ile Açık Bankacılık hızla büyüyen yeni bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor.

Açık Bankacılık Neden Önemlidir?

Bankacılık ve finans sektörü ile birlikte bu ekosistemin içinde kalan veya bir şekilde ortak bir kesişim kümesi bulunan tüm alanlar, her geçen gün birbirine daha fazla yakınsayarak yeni bir dünyanın kapılarını açıyor. “Açık Bankacılık” sadece bir strateji veya mecburiyet olmanın ötesine geçerek sektörün geleceğini ifade ediyor. Okumakta olduğunuz bu çalışmada, yalın bir dille Açık Bankacılık kavramını ele almaya ve bu yapının dünyadaki gelişimine paralel olarak geleceğe vereceği yönü analiz etmeye çalışıyoruz.

Gerçekleştirilen çalışma BKM İş Geliştirme Direktörü Özge Çelik ve BKM İş Geliştirme Müdürü Okan Yıldız ile deneyimli bir bankacı, Açık Bankacılık ve PSD2 alanında danışmanlık hizmetleri sunan INTED kurucusu ve CEO’su Haluk İnanmış’ın katkıları ile FinTech İstanbul Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Usta tarafından kaleme alındı.

Açık Bankacılık kavramını derinlemesine irdeleyen bu çalışmayı buradan indirebilirsiniz.