Finansal İstikrar Kurulu (FSB), gelişmekte olan piyasalar ve ekonomilerdeki (EMDE) düzenleyici çerçevelerin, finansal hizmetlerdeki BigTech firmalarının boyutunu, kapsamını ve büyümesini yansıtacak şekilde yeniden çizilmesi gerektiğini söylüyor.

G20’deki Maliye Bankanları ve Merkez Bankası yöneticileri için hazırlanan FSB raporu, BigTech firmalarının EMDE’lerdeki finansal hizmetler genişlemesinin genelliklik gelişmiş ekonomilere kıyasla daha hızlı ve geniş tabanlı olduğunu ortaya koyuyor.

Gelişmekte olan ekonomilerdeki daha düşük finansal katılım seviyesi, özellikle düşük gelirli nüfuslar arasında ve geleneksel finans kurumlarının yetersiz hizmet aldığı kırsal alanlarda, BigTech firmalarının hizmetleri için bir talep kaynağı yaratıyor.

FSB, Facebook, Google ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin genişlemesinin bazı faydaları olduğunu söylerken, faaliyetlerinin aynı zamanda operasyonel ve tüketici koruma risklerine yol açabildiğini ve piyasa hakimiyeti ile ilgili endişelere neden olabildiğini belirtiyor. FSB bu durumun, BigTech’lerle ayak uydurabilmek amacıyla yerel kuruluşların ve tüketicilerin, daha fazla risk alarak kural kitabını hiçe saymasına yol açabileceğinden endişe ediyor.

FSB’nin konuya yönelik açıklaması şu şekilde: “EMDE’lerin deneyimi BigTech firmalarının faaliyetleriyle ilgili olarak ‘aynı risk – aynı düzenleme’ ilkesini uygulama ihtiyacının altını çizerken, aynı zamanda düzenleyici çerçeveleri bu firmaların faaliyetlerinin göreceli boyutunu ve kapsamını yansıtacak şekilde uyarlar. Mali otoriteler ayrıca veri yönetimi, tüketicinin korunması ve operasyonel risk yönetimi ile ilgili olarak sağlam kamu politikası ve çerçevelerinin geliştirilmesine yararlı bir şekilde katkıda bulunabilir.

Big Tech’in veri avantajına yönelik yeni düzenlemeler gelebilir

KaynakFinextra