COVID-19 FinTech ürün ve hizmetlerinin kullanımında güçlü bir artışa neden oldu. Bununla birikte, Dünya Bankası ve Cambridge Alternatif Finans Merkezi’nin(CCAF) bir raporuna göre merkez bankalarının ve diğer finans kurumlarının kendi düzenleyici inovasyon çabalarını hızlandırmaya da teşvik ediyor.

Dünya çapında 114 yargı bölgesindeki 118 merkez bankası ve diğer mali düzenleyici kurumlardan yanıtlar toplayan çalışma, salgının patlak vermesinden bu yana güçlü FinTech yönelimi olduğunu gösteriyor.

Ankete katılanların yüzde 60’ı dijital ödeme ve havale kullanımında bir artış olduğunu bildirirken yüzde 22’si dijital bankaların daha fazla kullanıldığını, yüzde 19’u ise dijital tasarruf veya mevduatta artış olduğunu söylüyor.

COVID-19 için daha sıkı önlemler uygulayan bölgelerdeki katılımcıların dijital ödemeler ve havale hizmetlerinde bir artış bildirme olasılığı daha yüksek. Yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde de (EMDE’ler) dijital ödemelerin ve bankaların daha fazla kullanıldığı görülüyor.

Düzenleyiciler tarafından bakacak olursak: %72’si dijital altyapı üzerine girişimlerini hızlandırmış veya uygulamaya koymuş. %58’i RegTech veya denetleme teknolojisi ile ilgili girişimleri hızlandırmış veya başlatmış. %56’sı ise inovasyon ofisleri için bunu yapmış. Çalışmaya katılan hiçbir düzenleyici, COVID-19 nedeniyle bir inovasyon girişiminin iptal edildiğini bildirmedi, ancak yaklaşık yüzde 20’lik bir kesim gecikme yaşadıklarını söylüyor.

Rapora göre bu dönemde düzenleyiciler için FinTech önceliği de arttı. EMDE’lerde, düzenleyicilerin neredeyse üçte ikisi önceliğin arttığını söylüyor. Gelişmiş ekonomilerdeki düzenleyicilerin yarısından fazlası ise bu oranın yüksek kaldığını belirtiyor.

Düzenleyicilerin salgın sırasında uğraşmak için harekete geçtiği FinTech sektörüne yönelik büyük riskler arasında siber güvenlik, tüketicinin korunması ve dolandırıcılıkla mücadele yer alıyor

CCAF düzenleyici inovasyon lideri Philip Rowan konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: COVID-19, FinTech’i düzenleyiciler için gündemin üst sıralarına taşımada katalizör oldu ve düzenleyici yaklaşımları, uygulamaları ve süreçleri etkiledi. Finansal hizmetlerin artan dijitalleşmesi, sadece teknolojiyi değil aynı zamanda zihniyet ve kültürdeki değişiklikleri de kapsayan finansal düzenleme ve denetimde paralel inovasyon ve dönüşüm gerektirecek.

Dünya Bankası ve Cambridge Alternatif Finans Merkezi’nin hazırladığı kapsamlı rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Düzenlemeler yenilikçiliğe engel mi?

KaynakFinextra